18 maart 2015

De eerste plusklassers verdienden vandaag een grote pluim: alle kinderen, zonder uitzondering, hadden aan het maken van een game gewerkt! We hebben elkaars game bekeken, de een nog spannender en moeilijker dan de ander, met onzichtbare muren, verscholen monsters en bijzondere geluidseffecten :-) De komende twee weken werken de kinderen verder aan hun game, met de klokhuis gamekit of via scratch.
De tweede plusklassers werkten vandaag verder aan het bedenken van een dier dat in bepaalde omstandigheden kan leven. Ze leerden kritische vragen stellen aan elkaar, en door te vragen. De komende twee weken besteden ze aan het afmaken van de opdracht over een dier, en beginnen ze aan een nieuwe opdracht: het schrijven van een verhaal/boek/stripverhaal waarin een held voorkomt.

18 maart 2015
18 maart 2015
18 maart 2015