Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2015

Beste ouders,


Een nieuwe traditie is geboren: de wetenschapsweek! Want wat was het leuk en wat een succes! In de hele school wemelde het van activiteiten, liepen de leerkrachten in witte labjassen en hielpen ouders bij workshops. En gaven ook zelf workshops, of vertelden over hun beroep: van de aanleg van de Noord-Zuidlijn tot de tandarts, van cameraman tot architect, van programmeren op de computer tot de huisarts, teveel om op te noemen en allemaal even leuk en inspirerend voor de kinderen én het team!

Voor de afsluiting hadden we de gymzaal omgetoverd tot een echte bioscoop. In drie voorstellingen zagen de kinderen de wetenschapsweekfilm, vol foto’s en videofilmpjes uit deze feestelijke en interessante week. We sloten af met het zingen van het wetenschapslied. U kent het lied vast ook al, we hebben onze herkenningsmelodie te pakken!

Na drie voorstellingen waarin het lied zes keer door de zaal was meegezongen kwam ik moeilijk los van het lied: ik sliep er donderdagnacht slecht van, de hele nacht ge- wie-wa-wetenschapt:)!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
3-3 Start oudergesprekken met verslag
11-3 Bijeenkomst klassenouders 9.00 uur
18-3 Verkiezingen voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen (stembureau in de hal van het hoofdgebouw)
19-3 Kangoeroewedstrijd
20-3 Danswedstrijd
23-3 Lesjesavond (17-18 uur)
25-3 Sportdag bovenbouw
29-3 Tuinzondag voor ouders 11 - 13.00 uur
31-3 tm 10-4 migratie computers naar mijnklas.nu
1/4-2/4 Studiedagen team, kinderen vrij
3/4-6/4 Paasvakantie
9-4 Informatieochtend belangstellende ouders 9.00 uur

NIEUWE LEERLINGEN
In maart verwelkomen we Zahier, Ed, Ilker, Mandjia, Benjamin en Jente. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

RESULTATEN TEVREDENHEIDSENQUETE 2015
In december hebben ouders, leerlingen en alle teamleden een tevredenheidsenquête ingevuld. De resultaten waren positief: zowel ouders, leerlingen als teamleden zijn over het algemeen zeer tevreden over onze school. Leerlingen gaven de school een 8, ouders een 7,8 en teamleden een 8,3. Kinderen geven voor het onderwerp ‘contact van de docent met de leerlingen’ maar liefst een 8,8. Het schoolgebouw en de omgeving waarderen ze wat lager: met een 7,5. Ook ouders geven vinden dat het schoolgebouw en de omgeving beter kan, en dan met name de hygiëne en netheid binnen de school - vooral de toiletten. Ouders zijn meer tevreden over het overblijven dan voorgaande jaren, en over de extra mogelijkheden voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. De teamleden gaan met plezier naar school. Het pedagogisch klimaat, het leerstofaanbod en het werkklimaat worden goed tot zeer goed beoordeeld. Het salaris kan beter, aldus het personeel:) Het management wordt met een 8,7 beoordeeld - wat voor de directie natuurlijk heel fijn is om te lezen :-) U kunt de digitale versie van de rapporten opvragen door een mail te sturen aan directie@obssteigereiland.nl met als onderwerp: digitale tevredenheidsenquête.

INSPECTIEBEZOEK
Op 9 februari bezocht de onderwijsinspectie onze school in het kader van het nieuwe toezichtskader. Het was voor ons een spannende dag! Na afloop gaven de inspecteurs een eerste mondelinge terugkoppeling, zodra het definitieve rapport beschikbaar is zullen we het op de website plaatsen. Bij het voorlopige oordeel meldden de inspecteurs dat onze school goed scoort op ondersteuning (passend onderwijs), schoolklimaat, schoolveiligheid, kwaliteitscultuur en verantwoording/dialoog. En daar zijn we heel erg trots op!

WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD W4KANGOEROE
Jaarlijks wordt in maart de de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 50 landen. Ook dit jaar doen onze plusklasleerlingen daar weer aan mee. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2013 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd. Onze school doet mee op niveau wizFun (gr4) wizKID (gr5 en 6) en wizSMART (7 en 8). De wedstrijd is dit jaar op donderdag 19 maart. De kinderen maken de opdrachten in de eigen klas. Meer informatie vindt u op www.w4kangoeroe.nl

DANSWEDSTRIJD
Op 20 maart organiseren we de jaarlijkse danswedstrijd voor midden- en bovenbouwklassen. Wie gaat er dit jaar met de beker naar de klas? We kijken er nu al naar uit!

LESJESAVOND
Op maandag 23 maart is er de jaarlijkse lesjesavond. Vanaf 17.00 uur kunt u samen met uw kind in de klas van uw kind op bezoek komen. Uw kind geeft op deze avond lesjes aan u. U krijgt zo op speelse wijze een indruk van de dagelijkse activiteiten in de klas. De avond duurt tot 18.00 uur.

SPORTDAG BOVENBOUW
Op woensdag 25 maart hebben de bovenbouwgroepen hun jaarlijkse sportdag. Deze zal worden georganiseerd op twee velden van AFC IJburg. Voor de organisatie zijn vier ouders per klas nodig. Heeft u zin en tijd om te helpen? Aanmelden kan bij onze gymleerkracht Glenda Hulshof, glendahulshof@obssteigereiland.nl
Binnenkort ontvangen de ouders van de bovenbouw meer informatie per mail.

NIEUW COMPUTERNETWERK: MIJNKLAS.NU
Van 31 maart tot 10 april laten we het computernetwerk van onze school vernieuwen. We krijgen een nieuw netwerkconcept dat speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld: mijnklas.nu. Het online leren en het beheer van ons netwerk wordt daardoor gemakkelijker.

TWEEDAAGSE TEAM
Op woensdag 1 en donderdag 2 april heeft het team een studietweedaagse en zijn de kinderen vrij. Het thema van deze studietweedaagse is het brein en leren. Het team volgt verschillende workshops tijdens de tweedaagse. Hiermee werken we verder aan de professionalisering van het team.

TUINDAGEN: 29 maart en 22 april
Op zondag 29 maart organiseert Bastiaan van der List, vader van Jelmer uit groep 7 een tuinochtend voor ouders. We starten om 11 uur en zullen tot 13 uur doorwerken. Als u struiken of bomen over heeft willen we deze graag hebben voor in de schooltuin. Aanmelden voor de tuinzondag kan bij Bastiaan: blvanderlist@xs4all.nl Naast het schoonmaken van de tuin zullen we ook met de hekken aan de slag gaan en een picknicktafel plaatsen: veel werk dus, maar vele handen maken……

Op woensdag 22 april organiseren we onze jaarlijkse tuinwoensdag! Op deze ochtend willen we onze klassentuintjes klaarmaken voor de teelt van bloemen, kruiden, uitjes en nog veel meer! Al het onkruid moet daarvoor worden verwijderd. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig! Helpt u mee? Aanmelden kan via een mail naar adjunct@obssteigereiland.nl. Het is fijn als u uw eigen tuingereedschap mee kunt nemen, want wij hebben niet voldoende voor iedereen. U kunt zelf aan de slag gaan of u laten assisteren door een groepje klasgenootjes van uw kind - wat u zelf het prettigst vindt. Wij zorgen uiteraard voor koffie, thee en wat lekkers.

STUDIEDAG OUDERBETROKKENHEID
Op vrijdag 20 februari volgde het team een studiedag over ouderbetrokkenheid. Een van de opbrengsten van deze dag was de introductie van de app Klasbord. Middels de app Klasbord kunnen we ouders op digitale wijze informeren over activiteiten in de klas. Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van kinderen zeer positief wordt beïnvloed als de ouderbetrokkenheid groot is! Binnenkort hoort u over Klasbord van de leerkracht van uw kind. Klasbord is ook zonder smartphone te gebruiken: Klasbord vindt u ook op de computer www.klasbord.nl


De volgende nieuwsbrief verschijnt in april.