9 februari

Na nog even doorgenomen te hebben hoe het ook al weer zit met die denkstijlen en wat analytisch, praktisch en creatief in dat verband betekent, zijn we aan de slag gegaan met het indelen van groepjes van. Iedereen zocht het kaartje met de combinatie denkstijlen uit dat het best bij hem past. Bijvoorbeeld A/C of P/A. Daarna zocht men twee anderen die een goede aanvulling voor zijn vaardigheden konden zijn. Bij voorkeur even niet de kinderen uit je eigen klas of vriendjes/vriendinnetjes, maar soms was dat toch de beste combinatie. Je kan misschien zeggen "je bent niet voor niets goede vrienden".
De bouwopdracht was heel speciaal. Het ging namelijk echt vooral om het samenwerken. Als je in 20 minuten met 15 cm plakband en papier en alles wat je om je heen ziet een baan moet bouwen waarover een balletje in 7 seconden heen moet rollen, dan is goed overleg, creativiteit en snel handelen van topbelang. De eerste twee groepen waren niet gespitst op dat je alles om je heen mocht gebruiken, maar de laatste twee groepen hadden daar oor voor. Als dat mag, hoef je ook niet langer meer zuinig met plakband te doen. De gekste dingen uit het lokaal kregen een baan functie. En als je de bal niet meer mag aanraken na loslaten, mag je dan wel blazen....? Kortom, veel creativiteit in de vier groepen, een paar heel praktische types die zorgden voor een resultaat en een stel met een mooi probleemoplossend vermogen om obstakels uit de weg te ruimen. een uur dat omvloog!
Aan het einde van de les hebben we besproken wat we ervan geleerd hebben, wat de kinderen bij elkaar opgevallen is en wat ons opviel. Sinds twee weken loopt Irene Sluis mee als stagiaire en dat is heel fijn, voor kinderen en mij!

9 februari
9 februari
9 februari
9 februari
9 februari
9 februari
9 februari
9 februari
9 februari
9 februari