Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2015

Beste ouders,


Morgen, maandag 9 februari is een belangrijke dag voor ons, de school, het team en mij: we krijgen bezoek van de onderwijsinspectie! Altijd spannend, maar nu anders dan anders: we doen mee aan een pilot die bijzonder is voor ons én voor de inspectie. Scholen die het goed doen, krijgen meer vertrouwen. De hele maand januari heeft in het teken van de voorbereidingen gestaan: we hebben alle beleidsdocumenten bijgesteld. Met zijn allen –het team, Cordula en ik- hebben we een zelfevaluatie ingevuld. We hebben niet alleen vijf ouders uitgenodigd om in gesprek te gaan met de inspecteur, maar ook vijf bovenbouwers.

We hadden onze zaken goed op orde, maar dit is natuurlijk een goede gelegenheid nog wat bij te schaven. Er komen twee inspecteurs, ze lopen de school door, bezoeken de groepen, houden gesprekken en nemen daar de hele dag de tijd voor. Ik heb alle vertrouwen in een goed resultaat, maar toch blijft het een beetje spannend en kijk ik uit naar de dinsdagmiddag: dan horen we de bevindingen.

Vrijdag stond in het teken van de puntjes op de i: we poetsten en sopten overal nog eens extra, de geur van schoonmaakmiddel kwam je tegemoet, we hielden grote schoonmaak met elkaar. Eigenlijk net als wanneer ik een verjaardagsfeestje geef: ik ruim dan altijd extra goed mijn huis op:).
Ons bezoek is van harte welkom, we zijn er helemaal klaar voor!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
2-2 Middenbouwgroep 345A naar het Rijksmuseum
3-2 Middenbouwgroep 345G en 678Gnaar het Rijksmuseum
5-2 Middenbouwgroep 345C naar het Rijksmuseum
6-2 Bovenbouwgroep 678E, 678H en 345B naar het Rijksmuseum
9-2 Inspectiebezoek, start open dagen VO, 678i en 678A naar het Rijksmuseum,
10-2 678D naar het Rijksmuseum
12-2 12E naar Artis, 678B naar het Rijksmuseum
13-2 678C, 678F en 345F naar het Rijksmuseum,
16 t/m 19-2 Wetenschapsweek
17-2 Informatie-ochtend belangstellende ouders
20-2 Studiedag team, kinderen vrij
21-2 t/m 1/3 Voorjaarsvakantie
3-3 Start oudergesprekken met verslag
13-3 Danswedstrijd
23-3 Lesjesavond (17-18 uur)
25-3 Sportdag bovenbouw
1/4-2/4 Studiedagen team, kinderen vrij
3/4-6/4 Paasvakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In januari verwelkomen we Fior, Doortje, Isa, Merlijn en Rocko. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEEL
Vanaf januari is Mim van Wingerde als oproepkracht toegevoegd aan het team. Mim komt vervangen als een leerkracht afwezig is. De laatste weken hebben we dankbaar gebruik gemaakt van haar aanwezigheid, ook in het team sloeg de griep toe.
Willemien Duvekot is vanaf half januari als Ouder Kind Adviseur (OKA) aan onze school verbonden. In deze nieuwsbrief stelt Willemien zich voor en legt zij uit wat een OKA doet. We heten Mim en Willemien van harte welkom!

WILLEMIEN STELT ZICH VOOR
Afgelopen maand ben ik gestart als ouder- en kindadviseur op Montessorischool Steigereiland. Als ouder- en kindadviseur help ik de school, ouders en kinderen bij vragen over de opvoeding, of als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind. Ik luister, beantwoord vragen en bied begeleiding als dit nodig is. Soms is een telefoontje of gesprek al voldoende, soms is er meer tijd nodig. Als de situatie ingewikkeld is maak ik samen met de ouder of het kind een plan om de situatie op te lossen.
Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam IJburg/Zeeburgereiland wat gevestigd is aan de Pampuslaan 26-32. Naast ouder- en kindadviseurs werken er in het Ouder Kind Centrum jeugdartsen, jeugdpsychologen en jeugdverpleegkundigen.
Ik vind het zelf erg fijn om op de school aanwezig te zijn zodat het voor u als ouder makkelijker wordt om even met een opvoedingsvraag of zorg langs te lopen.

Ik ben twee ochtenden per week aanwezig op school. U vindt mij op de woensdagochtend in zorgkamer 2 (vlakbij de administratie in het hoofdgebouw) en op donderdagochtend in de groepsruimte van de BSO. U kunt mij ook telefonisch bereiken op 06-26635229 of per mail W.Duvekot@oktamsterdam.nl.

WETENSCHAPSWEEK
De voorbereidingen voor de wetenschapsweek zijn in volle gang. Het programma ziet er als volgt uit:
We openen de wetenschapsweek maandagochtend met alle kinderen op het schoolplein. De kinderen gaan eerst op de gewone tijd naar hun klas toe en komen dan rond 8.50 uur met hun leerkracht naar buiten. Als u bij de opening aanwezig wilt zijn, kan dat natuurlijk, wilt u dan buiten achter de kinderen gaan staan? De opstelling buiten is gelijk aan de opstelling tijdens het Sinterklaasfeest. We verwachten dat de opening rond 9.10 afgelopen is, de kinderen gaan dan met hun leerkracht naar binnen.
Op maandagochtend komt de organisatie Mad Science een voorstelling geven voor de kinderen, passend binnen het thema van de vier elementen: aarde, water, vuur, lucht. Een spectaculaire show!
Op maandag en dinsdag geven de leerkrachten verschillende lessen over het thema.
Woensdagochtend organiseren we de workshopochtend, net zo georganiseerd als het lentefeest. De kinderen gaan op deze ochtend twee workshops volgen. De workshops worden gegeven door ouders en/of teamleden en hebben een wetenschappelijk tintje. De kinderen gaan allemaal rond 12.15 uur naar huis (dus ook de bovenbouw) .
Donderdag ronden we de wetenschapsweek af en sluiten we de week met een video terugblik.

STUDIEDAG 20 FEBRUARI
Op vrijdag 20 februari heeft ons team een studiedag, de kinderen zijn dan vrij. Het onderwerp van deze studiedag is ouderbetrokkenheid. Hoe geven we vorm aan educatief partnerschap?

MAILS VIA PARNASSYS
Deze maand kregen wij een aantal mails terug die we verstuurden naar alle ouders. In het bericht stond dat de provider de mail als ongewenst beschouwde, en daarom de mail niet afleverde. Mist u mails van onze school? Kijk dan even bij de instellingen van uw provider en voeg Parnassys toe aan de lijst met veilige afzenders. Google heeft goede omschrijvingen hoe dit te doen.

MAD SCIENCE KOMT NAAR MONTESSORISCHOOL STEIGEREILAND
Mad Science geeft bij de start van de wetenschapsweek een mooie show. Als kinderen na de wetenschapsweek nog meer met wetenschap en techniek willen doen kunnen ze zich opgegeven voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus. De cursus is voor kinderen van groep 3 t/m 8 op vrijdag om 15:30 uur, vanaf 13 maart 2015.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op nederland.madscience.org

CURSUS EFFECTIEF COMMUNICEREN MET KINDEREN
In de afgelopen jaren hebben we een ouderavond georganiseerd over Effectief communiceren met kinderen. Deze avond werd geleid door een medewerkster van de organisatie How2talk2kids. Vanuit de klassenouders kwam de wens naar verdieping over dit onderwerp. We zijn in overleg met de organisatie over een cursus van 6 avonden. Er kunnen 14 personen deelnemen en de cursus vindt op school plaats. Door een subsidie van de lokale overheid kunnen we een gereduceerd tarief aanbieden voor ouders van onze school. Heeft u belangstelling voor de cursus effectief communiceren met kinderen? Mail dan met Ella (directie@obssteigereiland.nl) voor meer informatie en de cursusprijs.

****** de volgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2015****