Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2015

Beste ouders/verzorgers,


Na een heerlijke, luie kerstvakantie ben ik goed uitgerust gestart in 2015. Het jaar 2014 sloten we af met het sturen van een glamour-kerstkaart van het team. Wij vonden het geslaagd en ú ook, merkte ik: per e-mail ontving ik positieve reacties, erg leuk om te lezen!

Het jaar is inmiddels al weer in volle gang, we zijn voortvarend van start gegaan. Zo speelde ons team mee in het ambtenarenvolleybal toernooi op de eerste maandag van het jaar (goede teamspirit en veel plezier, helaas wel alle wedstrijden verloren), berichtte Cordula de ouders over haar nieuwe baan als directeur per augustus (ik ben blij voor Cordula, tegelijkertijd ga ik haar ook vreselijk missen) en kondigde de inspectie voor het onderwijs aan dat wij geselecteerd zijn in de pilot voor het nieuwe toezichtskader: zij komen 9 februari op bezoek! Natuurlijk gaan wij voor een goede beoordeling: alle beleidsdocumenten worden extra goed bekeken.

Ook de eerste bijeenkomst van de werkgroep voor de Wetenschapsweek vond plaats. Het gaat om een nieuwe activiteit: we kunnen nog niet bouwen op traditie en eerdere ervaringen, we kunnen het dus helemaal zelf bedenken en zelf vormgeven.
Dat is ook de sfeer in het begin: wat gaan we doen, hoe ziet zo’n week er eigenlijk uit? Gaandeweg komen we op stoom en bedenken we prachtige dingen. Ik geniet daar volop van en zie de rode draad ontstaan. Het thema van de Wetenschapsweek wordt de 4 elementen (water, vuur, lucht, aarde). We brainstormen over een leuk programma en een spetterende opening. En al na de eerste vergadering weet ik één ding zeker: dit komt helemaal goed, de kinderen en het team zullen genieten van deze week:)

Ik wens u een allemaal een inspirerend 2015!

hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
5-1 Start open dagen Voortgezet Onderwijs groep 8
11-1 Kinderkoor Steigereiland doet mee aan Korenfestival in Stopera
12-1 start CITO toetsweken groep 2 t/m 8
13-1 MR vergadering 19.30 uur
16-1 Middenbouwgroep 345H naar het Rijksmuseum
20-1 Onderbouwgroep 12B en 12C naar het Rijksmuseum
21-1 Onderbouwgroep 12D naar het Rijksmuseum;
Voorspeelmiddag ‘Eilandklanken’ (16.00-17.30 uur)
22-1 Onderbouwgroep 12E en 12F naar het Rijksmuseum
23-1 Onderbouwgroep 12G en 12H, middenbouw 345i naar het Rijksmuseum
26-1 Middenbouw 345J naar het Rijksmuseum, start adviesgesprekken groep 8
29-1 Informatieavond overstap Voortgezet Onderwijs voor ouders groep 8 (20.00 uur)
30-1 Studiemiddag team, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
2-2 Middenbouwgroep 345A naar het Rijksmuseum
3-2 Middenbouwgroep 345G en 678i naar het Rijksmuseum
5-2 Middenbouwgroep 345C naar het Rijksmuseum

NIEUWE LEERLINGEN
In januari verwelkomen we Amber, Kenz, Mees, Joos, Doeke, Alec, Dakaray, Teun, Raoul en Micky. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEEL
Mans van der Heide is na de kerstvakantie nog niet voldoende hersteld om de leiding van groep 345A weer op zich te nemen. Zij breidt eerst haar werkdagen uit op basis van arbeidstherapie en zal na de voorjaarsvakantie starten met re-integratie in de klas, in eerste instantie nog samen met haar duoleerkracht, Ellen de Rooij, en haar vervangster Danielle Tunnisen. We verwachten dat Mans begin april haar taak als leerkracht van groep 345A weer volledig op zich kan nemen.
Cordula Rooijendijk, adjunct-directeur, zal aan het einde van dit schooljaar onze school verlaten. Cordula start per 1 augustus als directeur op MKC De Amstel, één van de scholen van onze stichting. Over enige tijd starten we een sollicitatieprocedure om een nieuwe adjunct-directeur te werven.

VOORSPEELAVOND
Zoals u in de nieuwsbrief van december heeft heeft kunnen lezen, organiseren we op woensdag 21 januari de eerste Steigereiland voorspeelmiddag 'Eilandklanken' voor kinderen vanaf zes jaar. Leerlingen mogen solo, in een duo of in een groepje optreden. Ruim 15 muzikanten gaan deze middag 'voorspelen'. De voorspeelmiddag duurt van 16.00 tot 17.30 uur. Ouders, familie en vrienden van de optredende muzikanten zijn van harte welkom! Aanmelden voor het bezoeken van deze middag kan bij Angelique Hop, via een mailtje naar angeliquehop@obssteigereiland.nl.

DEFINITIEVE ADVIEZEN GROEP 8
De adviesgesprekken voor kinderen in groep 8 vinden plaats vanaf 26 januari. Hiervoor worden zowel de ouders als het kind uitgenodigd. Tijdens dit adviesgesprek, bespreken we het definitieve advies voor de middelbare school. Dit advies wordt in samenspraak met de directie gemaakt en is gebaseerd op o.a. alle toetsen die het kind in de loop der jaren heeft gemaakt, de observaties van de leerkrachten en de werkhouding van het kind.

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP 8
Op donderdagavond 29 januari zijn de ouders van groep 8 van harte welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond informeren we u over de kernprocedure, het advies en de CITO toets en kunt u al uw vragen stellen over het voortgezet onderwijs. De avond vindt plaats in de hal van de school, start om 20.00 uur en zal tot 21.30 uur duren.

INSPECTIEBEZOEK
De inspectie voor het onderwijs heeft onze school geselecteerd in de pilot voor het nieuwe toezichtskader. Dit toezichtskader wordt gebruikt bij het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs. Hierin staat hoe de inspectie werkt, wat zij beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Op 9 februari komt de inspectie op bezoek. Ons streven is natuurlijk een zeer goede beoordeling!

WETENSCHAPSWEEK
Van 16 tot en met 19 februari organiseren we voor het eerst een Wetenschapsweek. Het thema van deze week is "De 4 elementen: aarde, vuur, water en lucht". Op woensdag 18 februari organiseren we een workshopochtend waarvoor we uw hulp hard nodig hebben. Wilt u een workhop geven met een wetenschappelijk en/of technisch karakter? Dat mag ook heel eenvoudig, bijvoorbeeld proefjes van de site www.proefjes.nl, dingen bouwen of knutselen, of u vertelt iets over uw technische of wetenschappelijke beroep als architect, arts, automonteur of loodgieter. U kunt de workhop met assistentie van een leerkracht geven, of een leerkracht of andere ouder assisteren bij een workshop: alle hulp is welkom! U kunt zich aanmelden bij tesseldejonge@obssteigereiland.nl

INZAMELING VOEDSELBANK SUCCESVOL
In de week voor de kerstvakantie vulden kinderen en hun ouders de kratten voor de voedselbank. Namens de organisatie bedanken we u voor alle boodschappen. Toen de medewerkers van de voedselbank de gevulde kratten kwamen halen waren ze onder de indruk: een bovengemiddelde inzameling, aldus de medewerkers!

TRAKTATIES
Als uw kind jarig is mag hij/zij uitdelen in de klas. Er zijn erg veel lekkere, mooie, gezonde traktaties te verzinnen. We rekenen er op dat u bij de keuze van de traktatie rekening houdt met de gezondheid van de kinderen. Ook de leerkrachten stellen een gezonde traktatie erg op prijs! Een gezonde traktatie kan heel lekker zijn: een mandarijntje of fruitspiesje, popcorn, eierkoeken, snoeptomaatjes of gedroogd fruit zoals abrikoosjes en rozijntjes. Er zijn ook allerlei websites met recepten voor gezonde en leuke traktaties, zoals http://www.gezondtrakteren.nl/

AMSTERDAMMERTJE VAN HET JAAR
Een van onze leerlingen, Penelopé, was genomineerd voor Amsterdammertje van het jaar 2014! Zij had vorig schooljaar het plan bedacht om kinderen te vragen hun lange haar te doneren aan Stichting Haarwensen. Deze stichting maakt er pruiken van voor kinderen die hun haar hebben verloren. Maar liefst acht meisjes van onze school lieten uiteindelijk hun lange vlecht afknippen voor deze actie! In dit filmpje kunt u Penelopé zien schitteren!

AANMELDEN 4-JARIGEN (OOK BROERTJES EN ZUSJES)
Vanaf 1 januari 2015 geldt het nieuwe toelatingsbeleid in de stad. U ontvangt daarvoor thuis de nodige aanmeldformulieren van de gemeente en uitleg over hoe u uw kind kunt aanmelden. Broertjes en zusjes hebben nog steeds voorrang bij deze nieuwe regeling, net als kinderen die naar de voorschool zijn geweest. Ook al heeft u al eerder uw kind via de website aangemeld:deze aanmelding moet opnieuw worden gedaan door het formulier van de gemeente bij de schooladministratie in te leveren. Let u vooral op de sluitingsdatum, deze datum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Voor meer informatie klikt u hier.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2014 2015
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om extra activiteiten te bekostigen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Zonder deze gelden kunnen op school activiteiten zoals het Sinterklaas- en kerstfeest, uitstapjes, projecten en lentefeest niet doorgaan. Een deel van de ouderbijdrage besteden we aan de schoolbibliotheek, de aanschaf van muziekinstrumenten en diverse culturele activiteiten. De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met de medezeggenschapsraad elk jaar opnieuw bepaald. Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage €70 voor het eerste kind, €50 voor het tweede kind, €25 voor het derde kind en €0 voor het vierde en vijfde kind. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL04INGB0003640746 t.n.v. St. Ouderraad Montessorischool Steigereiland te Amsterdam o.v.v. voor- en achternaam van uw kind. De ouderraad zal jaarlijks een verantwoording aan de ouders geven over de besteding van de ouderbijdrage. Kijkt u even in uw administratie of u de ouderbijdrage heeft betaald? Bij eventuele vragen kunt u contact met de ouderraad opnemen via het e-mail adres ouderraadsteigereiland@gmail.com

GRATIS OFFICE 365 PROPLUS VOOR LEERLINGEN
Gratis Office 365 Pro Plus voor leerkrachten, leerlingen en studenten.

GOEDE VOORNEMENS? KOM IN BEWEGING!
Carla van der Klei geeft iedere woensdagochtend rond 9.00 uur een hardlooptraining vanaf onze school. Wilt u aan uw conditie werken, wilt u lekker buiten zijn, doe dan mee (tegen een kleine vergoeding; eerste keer uitproberen). De lopers lopen in de buurt: op IJburg, in het Diemerpark, het Flevopark of (over de Nesciobrug) naar Diemen en terug.
Meer informatie: M 06-22757908

***** De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari ********