3 december groep 8 plusklas

Plusklas groep 8 komt 1x in de twee weken sinds de herfstvakantie bij elkaar.Vandaag is het de derde keer.
De opzet van de plusklas groep 8 is volgens een persoonlijk ontwikkelingsplan zoals die opgesteld is door het KPC(Pedagogische centrum) met nog een aantal onderdelen uit School aan Zet (excellentiebevordering dmv onderzoekend en ontwerpend leren).
•​ De leerling formuleert zijn eigen onderzoeksvraag en deelvragen aan de hand van de theorie van Bloom.
• De leerling stuurt zijn eigen leerproces en stelt zich een persoonlijke doelstelling (bv beter leren vragen stellen over een onderwerp)
• Leerlingen stellen elkaar vragen en geven elkaar tips en advies.
Bijna iedereen van groep 8 heeft eerder in een plusklas gezeten en is op de hoogte van de theorie van Bloom en het A(nalytisch)C(creatief)P(praktisch) denken van Sternberg. Deze aanpak vergroot de autonomie van de leerling en is een goede voorbereiding op de middelbare school.
De directie heeft er voor gezorgd dat we op heel mooie laptops in het Steigertje kunnen werken.
Er zijn mooie onderwerpen gekozen zoals: huis in de toekomst; armoede; Nelson Mandela; duurzame vliegtuigen;"hoe ziet een laptop er van binnen uit en wat betekent welk onderdeel?"; vuur; vriendschap enz. Ook de presentatievormen lijken heel creatief en interessant te worden.
Nu we een aantal weken verder zijn, zien we dat het vasthouden van een planning erg moeilijk is. Er zijn veel redenenen waarom die niet lukt, zoals de proeftoets cito. Ook wordt vaak het gebrek aan tijd genoemd. We proberen duidelijk te maken dat het belangrijk is om zelf gemotiveerd te zijn om iets af te maken en planning niet af te laten hangen van wat niet kan. Op de vraag of een achtste groep eigenlijk wel tijd heeft voor een plusgroep, wordt positief gereageerd, dus er zit nog wel ruimte! Vandaag hebben we even weer een nieuwe start gemaakt. Een aantal zijn zover dat ze snel na de kerstvakantie een presentatie kunnen geven in de (plus)klas. Anderen ronden af eind januari.


Met nieuwe laptops aan kleine tafeltjes in het Steigertje
Met nieuwe laptops aan kleine tafeltjes in het Steigertje
Een oude laptop uit elkaar halen is ook fijn...
Een oude laptop uit elkaar halen is ook fijn...
Waar zal ons onderzoekje over gaan?
Waar zal ons onderzoekje over gaan?