Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december 2014

Beste ouders,


Regelmatig loop ik een rondje in de school. Steevast ontmoet ik kleuters die op de gang aan het spelen zijn in de zandtafel, een van hun favoriete activiteiten. We maken een praatje en ik vraag wat ze aan het maken zijn. Natuurlijk bakken ze taartjes en krijg ik een hapje aangeboden. Als dit ritueel achter de rug is komt bijna altijd de vraag: Ella, jij bent toch de baas van de school? Als ik dan bevestigend antwoord, knikken ze tevreden en gaan ze verder met hun spel.

Afgelopen week was ik op klassenbezoek in een kleuterklas. Na afloop bleef ik nog even zitten bij een groepje kleuters en ook daar kwam de vraag over “de baas van de school” naar voren. Ik vroeg aan de kleuters of ze wisten wat ik nou eigenlijk doe. Dáár hoefden ze niet lang over na te denken. “Je geeft altijd handjes bij de deur ...en er komen jarige kinderen bij je langs...en je doet alle lokalen op slot!”

Gelukkig hebben ze geen weet van wat er verder bij komt kijken, geregel, gevlieg en soms ook gedoe. Maar daar hóeven ze ook niet aan te denken, dat doe ik nu ook even niet en begin de dag net zo onbevangen!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
5-12 Sinterklaasfeest, school om 8.15 uur open, kinderen om 12.30 uur vrij.
15-12 Inzameling voedselbank (tot en met 17-12)
17-12 Optreden kerstkoor voor genodigden (13.15-14.45 uur);
Optreden kerstkoor op schoolplein 17.10, deur om 17.20 uur open kerstdiner vanaf 17.30 uur
19-12 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
20-12 Kerstvakantie (t/m 4 januari)
5-1 Start open dagen Voortgezet Onderwijs groep 8
11-1 Kinderkoor Steigereiland doet mee aan Korenfestival in Stopera
12-1 start CITO toetsweken groep 2 t/m 8
13-1 MR vergadering 19.30 uur
20-1 Onderbouwgroep 12B en 12C naar het Rijksmuseum
21-1 Onderbouwgroep 12D naar het Rijksmuseum;
Voorspeelmiddag ‘Eilandklanken’ (16.00-17.30 uur)
22-1 Onderbouwgroep 12E en 12F naar het Rijksmuseum
23-1 Onderbouwgroep 12G en 12H ,middenbouw 345i naar het Rijksmuseum
26-1 Middenbouw 345J naar het Rijksmuseum
29-1 Informatieavond overstap Voortgezet Onderwijs voor ouders groep 8(20.00 uur)
30-1 Studiemiddag team, kinderen vanaf 12.00 uur vrij

NIEUWE LEERLINGEN
In december verwelkomen we Micah, Amin Akrouni, Amin Yakhle, Giel, Tijs, Max en Jesper. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEEL
Erica Wellner (leerkracht groep 12B) gaat onze school verlaten. Erica was sinds de herfstvakantie met ziekteverlof en heeft tijdens haar verlof besloten te stoppen in het onderwijs. Zij gaat zich verder richten op het uitbouwen van haar bedrijf in leerhulp voor individuele kinderen. Dit betekent dat Erica niet meer terug keert in de klas en per 1 januari onze school verlaat. Eind december nemen we afscheid van haar. Sanne blijft op maandag, dinsdag en woensdag de klas leiden, Danielle Rannenburg neemt de dagen van Erica over.
Mans van der Heide (leerkracht groep 345A) moet het even wat rustiger aan doen. Mans leidt voorlopig alleen de plusklassen, haar taak als leerkracht van groep 345A heeft ze tijdelijk neergelegd. Danielle Tunissen vervangt haar op de donderdag en vrijdag en om de week op de woensdag. Danielle is de hele week bij ons op school werkzaam: op de overige dagen vervangt Danielle voor zieke collega’s en ondersteunt ze de zorgcoördinatoren.

SINTERKLAASFEEST
Het sinterklaasfeest vieren we op vrijdag 5 december. De school gaat deze dag al om 8.15 uur open. De kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en houden hun jas aan. Wilt u er voor zorgen dat uw kind uiterlijk om 8.25 uur in de klas is? Als u uw kind heeft weggebracht, kunt u buiten op het schoolplein wachten tot alle klassen naar beneden komen. Kort daarna zullen Sinterklaas en de pieten arriveren. Wij verzoeken u om achter de pionnen te gaan staan, zodat de kinderen Sinterklaas en de pieten goed kunnen zien als zij arriveren en wij bovendien een goed oog op de kinderen kunnen houden. Bij elk klaslokaal zal op 5 december een plattegrond hangen waarop u kunt zien waar de klas van uw kind zal staan. Rond 8.50 uur gaan we zonder ouders weer naar binnen en vieren we Sinterklaas in de school. U hoeft uw kind op deze dag geen pauzehapje mee te geven. Daar zorgt de ouderraad voor. Alle groepen gaan om 12.30 uur uit. De leerlingen die naar de NSO gaan worden om 12.30 uur door de NSO opgehaald. Wilt u wel zelf aan de NSO melden dat uw kind moet worden opgehaald bij de school?

KERSTDINER
Op woensdag 17 december organiseren we het kerstdiner voor de kinderen. Wilt u uiterlijk maandag 15 december uw kind een bord en bestek voorzien van naam meegeven? Voor de kerstavond zelf vragen we u om uw kind een schaaltje (graag gemerkt met naam) met lekkers (bijv. pannenkoeken, salade, prikkertjes met klein hapje etc) mee te geven voor het kerstdiner. Wij zorgen voor het drinken en de gezellige tafel.
In elke klas komt een intekenlijst te hangen waarop u kunt aangeven wat u uw kind mee gaat geven. De school is deze woensdag op de normale tijd uit. Vanaf 17.10 uur brengt het schoolkoor op het schoolplein, het ingestudeerde kerstrepertoire ten gehore. Dit jaar zingen ook alle leerkrachten mee!
De deur van het hoofdgebouw en ‘t Steigertje gaat om 17.20 uur open. Om 17.30 uur starten we met het kerstdiner in de klas. Voor de ouders is er in de hal van het hoofdgebouw een gezellige kerstborrel, georganiseerd door ouders en de ouderraad.

Het kerstdiner eindigt per bouw op verschillende tijden:
Onderbouw
De kleuters zijn om 18.30 klaar met het diner. U kunt om 18.30 naar de onderbouwklas gaan om nog even sfeer en overgebleven lekkernijen te proeven. Wilt u om 18.45 met uw kind naar huis gaan?
Middenbouw
De middenbouwkinderen zijn om 18.45 klaar met het diner. U kunt om 18.45 naar de middenbouwklas gaan om nog even van de sfeer te genieten en de overgebleven lekkernijen te proeven. Wilt u om 19.00 uur met uw kind naar huis gaan?
Bovenbouw
De bovenbouwkinderen zijn om 19.00 uur klaar met het diner. U bent om 19.00 van harte welkom in de bovenbouwklas om nog even van de sfeer te genieten en een vorkje mee te prikken. Wilt u om 19.15 uur met uw kind naar huis gaan?

Donderdag 18 december is een gewone schooldag. We boenen met de kinderen de klassen en ruimen op zodat we het nieuwe kalenderjaar fris en opgeruimd kunnen beginnen. Als u als ouder daarbij kunt helpen, dan bent u van harte welkom! Mailt u in dat geval even naar de leerkracht van uw kind of de klassenouder? Vrijdag 19 december zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag.
NB Het kerstdiner is mogelijk dankzij de ouderbijdrage.

VOEDSELBANK
Met de feestdagen voor de deur heeft de Voedselbank onze school gevraagd om weer houdbare producten in te zamelen. In Amsterdam leven ruim 4500 mensen deels van een voedselpakket van de Voedselbank - 1000 meer dan vorig jaar. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mag men als alleenstaande niet meer dan 180 euro per maand overhouden na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekering.
Ook vorig jaar heeft onze school meegedaan met deze actie, met een prachtig resultaat. Dit jaar kunnen de kinderen van maandag 15 december tot en met woensdag 17 december houdbare producten meenemen naar school. U kunt (liefst gezonde) artikelen meegeven zoals gedroogde (volkoren) pasta, rijst, couscous, blikken soep, pakken sap, potten groente, lang houdbare pastasaus in glas of blik, olijfolie, vis in blik, bonen in blik, et cetera, waarvan de houdbaarheid voorlopig nog niet verstreken is. De producten kunnen door u of door uw kind(eren) in de kratten van de Voedselbank worden gedaan die beneden in het hoofdgebouw en in het Steigertje zullen worden neergezet. Indien u niet in de gelegenheid bent een donatie in voedsel te doen, kunt u ook een enveloppe met een financiële bijdrage aan uw kind meegeven. Deze envelop kan worden ingeleverd bij Ella, Cordula of Yvonne. De Voedselbank zal dan met uw bijdrage gezond voedsel kopen.
Voor meer informatie heeft de Voedselbank een informatief filmpje ontwikkeld over de scholenacties voor de Voedselbank:www.youtube.com/watch?v=eEJXFQrpD5w Ook is er meer informatie over de Voedselbank Amsterdam te vinden op: http://www.amsterdam.voedselbank.org/

WETENSCHAPSWEEK: OUDERS GEZOCHT!
In de week van 16 tot 20 februari organiseren we voor het eerst een wetenschaps- en techniekweek. Hiervoor zoeken we veel ouders die een workshop kunnen geven over wetenschap of techniek, of die mee willen denken over de invulling van deze week. We hebben al een ouder die met een chemische reactie ijs kan maken met de kinderen en een ouder die iets kan vertellen over bloedplaatjes. U kunt bijvoorbeeld een workshop geven waarin kinderen dingen bouwen, of een workshop waarin u vertelt over het werk als ingenieur, loodgieter, architect, kraanmachinist, wetenschapsjournalist, lasser, onderzoeker of piloot, en waarin kinderen ook kunnen ervaren hoe het is om zo’n beroep te hebben. Of workshops waarin leerlingen zelf dingen onderzoeken: zwaartekracht, luchtdruk, et cetera. Heeft u zin en tijd om een workshop te geven, of om mee te denken over de invulling van deze week, mailt u dan even naar Ella Duijnker, directie@obssteigereiland.nl met uw idee voor deze wetenschap

ENTREETOETS GROEP 7
De procedure voor de leerlingen die naar het Voortgezet Onderwijs gaan is veranderd. Het advies van de basisschool weegt vanaf komend jaar zwaarder dan de uitslag van de CITO toets. Voor het opstellen van het advies maken wij gebruik van de resultaten van de CITO toetsen die we gedurende de schoolloopbaan van het kind afnemen. In de gewone CITO toetsen ontbrak het onderdeel studievaardigheden, de Entreetoets voor groep 7 gaf ons altijd extra informatie over deze vaardigheid. Inmiddels is er een nieuwe toets Studievaardigheden beschikbaar en deze toets hebben we aangeschaft, hiermee kunnen we het advies voor het Voortgezet Onderwijs goed onderbouwen. Afname van de Entreetoets in groep 7 is dan ook niet meer nodig.

CHINESE LES NA SCHOOLTIJD
Vanaf donderdag 8 januari komt docente Ying Wang Chinese lesgeven na schooltijd aan bovenbouwleerlingen die zich via hun ouders daarvoor hebben aangemeld. De lessen zijn elke week van 15.10 tot 16.10 uur in het technieklokaal van het hoofdgebouw. Ying Wang is heeft aan de Universiteit van Beijing haar bevoegdheid gehaald als docente Chinese taal en cultuur. Chinees wordt door 1,3 miljard mensen gesproken, en is dan ook echt een wereldtaal. Een mooie kans voor onze kinderen.

PLUSKLAS
Van elke bijeenkomst van de plusklassen schrijven de plusklasleerkrachten een stukje op onze website www.obssteigereiland.nl. Deze updates zijn te vinden onder het kopje ‘kinderen’ en vervolgens bij de verschillende plusklassen en data.

VOORSPEELMIDDAG EILANDKLANKEN
Op woensdag 21 januari organiseren we de eerste Steigereiland voorspeelmiddag ‘Eilandklanken’ voor kinderen vanaf zes jaar. Onze school heeft een muziekprofiel en dat betekent óók dat er extra aandacht is voor kinderen die zelf een muziekinstrument bespelen! De optredens mogen ongeveer 3 minuten duren. De teamband kan de muzikanten indien gewenst begeleiden. Er is ook een (digitale) piano aanwezig. Leerlingen mogen solo, in een duo of in een groepje optreden. De voorspeelmiddag duurt van 16.00 tot 17.30 uur. Aanmelden kan bij Angelique Hop, via een mailtje naar angeliquehop@obssteigereiland.nl. Ouders, familie en vrienden van de optredende muzikanten zijn van harte welkom!

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2014 2015
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om extra activiteiten te bekostigen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Zonder deze gelden kunnen op school activiteiten zoals het Sinterklaas- en kerstfeest, uitstapjes, projecten en lentefeest niet doorgaan. Een deel van de ouderbijdrage besteden we aan de schoolbibliotheek, de aanschaf van muziekinstrumenten en diverse culturele activiteiten. De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met de medezeggenschapsraad elk jaar opnieuw bepaald. Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage €70 voor het eerste kind, €50 voor het tweede kind, €25 voor het derde kind en €0 voor het vierde en vijfde kind. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL04INGB0003640746 t.n.v. St. Ouderraad Montessorischool Steigereiland te Amsterdam o.v.v. voor- en achternaam van uw kind. De ouderraad zal jaarlijks een verantwoording aan de ouders geven over de besteding van de ouderbijdrage. Kijkt u even in uw administratie of u de ouderbijdrage heeft betaald? Bij eventuele vragen kunt u contact met de ouderraad opnemen via het e-mail adres ouderraadsteigereiland@gmail.com

GRATIS JAARLICENTIE OFFICE PROPLUS
Leerlingen in het basisonderwijs kunnen sinds 1 september via Surfspot.nl gebruik maken van de gratis licentie Microsoft Office Proplus. Hiermee kunnen leerlingen en hun ouders met één emailadres vijf desktops en vijf tablets van Office voorzien. Ouders kunnen Office ProPlus via SURFspot.nl aanvragen. Daarvoor moet u een account aanmaken op SURFspot.nl, waarna u Office ProPlus kunt downloaden. SURFspot brengt voor deze transactiekosten €2,99 in rekening.

*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2015 ***