18 november 2014

Vorige week hebben de leren leren groepen zich verdiept in concentratie en een afbeelding in je geheugen inprenten. Vandaag hebben we eerst besproken wanneer we in de klas dat ook aan het doen zijn. Bij Bloon bijvoorbeeld. En we hebben ook vastgesteld dat hoe beter je je concentreert bij Bloon, hoe sneller en beter je de woordlijst doet. Concentratie komt niet vanzelf. Als je iets heel leuk vindt of heel belangrijk vindt dan ben je gemotiveerd. Bijvoorbeeld als je heel erg van voetbal houdt, dan luister je goed naar de trainer en dan wil je graag oefenen om beter te worden. Op school is het soms lastig om gemotiveerd te zijn. Het is niet allemaal leuk om te doen en om te leren, maar je kan het wel belangrijk vinden.
Om de concentratie en het geheugen te oefenen, zijn we aan het bouwen geslagen. Dat motiveert vanzelf! We mochten het model op het digibord heel kort zien en daarna gingen we het nabouwen. We werkten in tweetallen. Het is lastig om goed te kijken en ondertussen na te denken over wat je ziet. Misschien valt er een systeem te ontdekken? We gaan er volgende week mee verder. Het zat wel goed met de concentratie vandaag!

De zelfstandig leren groep kon laten zien dat zij goede speurneuzen op internet zijn. Naar aanleiding van vorige week was er vandaag een zoekopdracht. We stelden ons voor dat je de juffen en meesters helpt door een aantal leuke uitstapjes te onderzoeken; wat kan je er doen, wat kost het, wat is het adres en hoe ver is het van school vandaan? Ook hebben we aan de hand van deze zoekopdracht googlemaps eens bestudeerd. Dat helpt om de afstand te bepalen.Ook hiermee gaan we volgende week verder en ook deze groepen waren heel geconcentreerd!

18 november 2014
18 november 2014
18 november 2014
18 november 2014
18 november 2014
18 november 2014
18 november 2014