11 november 2014

Vandaag waren er nog een tiental minuten om de mindmap af te maken. Daarna heeft (bijna) iedereen zijn mindmap gepresenteerd. Dat ging geweldig goed! Men luisterde geinteresseerd naar elkaar en er werd precies verteld wat er allemaal op zijn of haar mindmap staat; lievelingsdieren/eten en kleuren, maar ook hobbies en sporten. Ook wat er nodig is om goed te leren en sterke eigenschappen. We hadden met z'n allen echt het idee dat we nu meer van elkaar weten. Sommigen hadden de opdracht om met beeldjes/tekeningetjes te werken heel goed uitgevoerd.
In de leren leren groep is er daarna aandacht besteed aan concentratie en geheugen door middel van een tekenopdrachtje. Eerst moest een 1 euro munt uit het hoofd getekend worden en daarna mocht de munt in het echt bekeken worden. De afbeelding van de 1 euro kant goed inprenten en de (ribbel)kant voelen. Munt dan weg en deze nog een keer tekenen. Bedoeling is om te ervaren dat goed kijken en inprenten helpt bij onthouden.En dat je dat natuurlijk ook bij leren kan en moet gebruiken!
In de zelfstandig leren groep hebben we een Klokhuisprogramma bekeken. Er wordt in uitgelegd wat Google is, hoe het werkt en wat je er mee kan doen. Klokhuis doet dit aan de hand van een bibliotheek en dat in heel verhelderend. Volgende week gaan we een zoekopdracht doen om de juiste informatie te vinden.

Blidger
Blidger
Isis
Isis
Isa
Isa
Lieve
Lieve
Roos
Roos