Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief november 2014

Beste ouders/verzorgers,


Regelmatig hebben we nieuwe leerkrachten nodig: meestal omdat de school groeit, maar soms tijdelijk ter vervanging bij ziekte. Ook afgelopen maanden was dit het geval. Na de eerste selectie uit de sollicitatiebrieven volgt een proefles. Spannend voor de kandidaten, boeiend voor Cordula en mij, maar ook de kinderen vinden het leuk. Ze weten dat het een bijzonder moment is en kijken er vol verwachting naar uit. “Wie weet, een hele leuke les met spelletjes!”

Ik kijk natuurlijk naar de sollicitant, maar vooral ook hoe de kinderen reageren. Soms gaan ze helemaal op in de les, soms kijken ze stiekem naar me om te zien wat ik er van vind. Het lijkt alsof ze weten hoe belangrijk hun rol in het selectieproces is. Vaak wisselen ze een blik van verstandhouding met me uit en knipoog ik terug. Na afloop gedragen sommigen zich als échte juryleden: “Deze is nog niet zo goed, maar ze leert het vast wel”, of “Dát is een goede, die willen we wel!”

Weet u wat zo leuk is: opvallend vaak ben ik het helemaal met ze eens! Als we ‘met elkaar’ dan een goede kandidaat hebben gekozen ben ik niet alleen blij, maar vooral ook apetrots op onze kinderen, de perfecte vakjury:)

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur


BELANGRIJKE DATA
7-11 1/2C en 1/2G naar het muziekatelier
7-11 Open podium
10-11 Studiedag team Bedrijfshulpverlening (BHV), alle kinderen vrij
11-11 1/2B en 1/2H naar het muziekatelier
12-11 Sintknutselochtend voor ouders, 1/2E naar het muziekatelier
14-11 Open podium (groep 2)
18-11 MR vergadering
19-11 Schoenzetten
14-11 1/2F en 1/2/D naar het muziekatelier
20-11 Informatie-ochtend belangstellende ouders, aanvang 9.00 uur
26-11 WC-uurtje (9.00-10.00 uur)
v.a. 24-11 Proefcitotoets groep 8
5-12 Sinterklaasfeest, kinderen vanaf 12.30 uur vrij
15-12 Inzameling voedselbank
17-12 Kerstdiner vanaf 17.30 uur, kerstkoor 17.10, deur om 17.20 uur open
19-12 Studiedag team, alle kinderen vrij
20-12 Kerstvakantie (t/m 4 januari)

NIEUWE LEERLINGEN
In november verwelkomen we Finn, Sophie en Scarlet. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PLUSKLASSEN
De plusklassen zijn eind oktober van start gegaan. Op onze website zullen na elke plusklasbijeenkomst updates worden geplaatst. Neem vooral een kijkje!

ADRESWIJZIGINGEN
Heeft u een nieuw e-mailadres of telefoonnummer of andere adreswijzigingen? Mailt u deze dan even door aan Yvonne Gelmers van ons secretariaat: administratie@obssteigereiland.nl Zo kunnen wij u goed bereiken en zijn de gegevens in ons centrale administratiesysteem up to date. U blijft alle informatie van onze school op het juiste mailadres ontvangen.

SINTERKLAASKNUTSELOCHTEND
Op woensdag 12 november organiseren we een Sinterklaasknutselochtend. Tijdens deze ochtend maken we de versieringen voor de decembermaand. De ochtend start om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur. We maken allerlei versieringen om de school mooi aan te kleden voor de feestmaand, zowel in het hoofdgebouw als in het Steigertje. Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers. Vele handen maken licht werk, komt u ook? Aanmelden kan bij suzannepangatjok@obssteigereiland.nl

SINTERKLAASFEEST
Sinterklaas en de pieten komen op vrijdag 5 december bij ons op school! De school gaat deze dag al om 8.15 uur open. De kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en houden hun jas aan. Wilt u er voor zorgen dat uw kind uiterlijk om 8.25 uur in de klas is? Als u uw kind heeft weggebracht, kunt u buiten op het schoolplein wachten tot alle klassen naar beneden komen. Kort daarna zullen Sinterklaas en de pieten arriveren. Wij verzoeken u om achter de pionnen te gaan staan, zodat de kinderen Sinterklaas en de pieten goed kunnen zien als zij arriveren en wij bovendien een goed oog op de kinderen kunnen houden. Bij elk klaslokaal zal op 5 december een plattegrond hangen waarop u kunt zien waar de klas van uw kind zal staan. Rond 8.50 uur gaan we zonder ouders weer naar binnen en vieren we Sinterklaas in de school. U hoeft uw kind op deze dag geen pauzehapje mee te geven. Daar zorgt de ouderraad voor. Alle groepen gaan om 12.30 uur uit. De leerlingen die naar de NSO gaan worden om 12.30 uur door de NSO opgehaald. Wilt u wel zelf aan de NSO melden dat uw kind moet worden opgehaald bij de school? In de bovenbouw trekken de kinderen binnenkort lootjes. Ze kopen voor het kind dat op het lootje staat een klein cadeautje en maken een surprise.
We hebben veel hulp nodig om deze dag tot een succes te maken. Aanmelden kan bij Anina van Steenwijk: aninavansteenwijk@obssteigereiland.nl

OUDERGESPREKKEN
Na de herfstvakantie is de eerste ronde oudergesprekken gestart. In het oudergesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Dit gesprek vindt plaats zonder een geschreven verslag. Het eerste schriftelijke verslag voor de kinderen ontvangt u in de tweede ronde oudergesprekken (na de voorjaarsvakantie). In dit verslag vermelden we de resultaten van de CITO-toetsen die we in januari en februari afnemen.

WC-OCHTEND
Op woensdag 26 november organiseren we een wc-uurtje, een ludieke actie om kinderen te leren dat het belangrijk is om het toilet na gebruik netjes achter te laten. Ouders verkleed als toiletjuffrouwen en -meneren zullen met een schoonmaakschort om bij de toiletten zitten. Twee jaar geleden hebben we dit ook al eens georganiseerd, en we merkten dat de kinderen daarna de toiletten netter achterlieten. We hopen dat het ook nu weer zal leiden tot schonere wc’s! Wilt u ons assisteren als toiletjuffrouw of -heer dan kunt u een mail sturen naar marijevermeulen@obssteigereiland.nl

ENQUETE TSO
Twee jaar geleden hebben we een ouderenquête over de Tussen Schoolse Opvang gehouden. De TSO organisatie is met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Zo krijgen de overblijfmedewerkers nu elk jaar een training in het goed begeleiden van uw kinderen en zijn er tijdens de overblijf twee medewerkers van Woest Zuid aanwezig die activiteiten organiseren met de kinderen in de midden- en bovenbouw. Hiermee heeft de TSO een behoorlijke kwaliteitsimpuls gekregen.
Wij zijn natuurlijk benieuwd hoe u en uw kinderen de overblijif nu ervaren en wat onze volgende stap is om te verbeteren. Daarom vragen we de enquête voor ouders en voor kinderen in te vullen. Deze enquêtes zijn u onlangs toegestuurd door Yvonne Gelmers.
In de loop van het schooljaar brengen we u op de hoogte van de resultaten.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2014 2015
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om extra activiteiten te bekostigen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Zonder deze gelden kunnen op school activiteiten zoals het Sinterklaas- en kerstfeest, uitstapjes, projecten en lentefeest niet doorgaan. Een deel van de ouderbijdrage zal besteed worden aan de schoolbibliotheek, de aanschaf van muziekinstrumenten en diverse culturele activiteiten. De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met de medezeggenschapsraad elk jaar opnieuw bepaald. Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage €70 voor het eerste kind, €50 voor het tweede kind, €25 voor het derde kind en €0 voor het vierde en vijfde kind. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL04INGB0003640746 t.n.v. St. Ouderraad Montessorischool Steigereiland te Amsterdam o.v.v. voor- en achternaam van uw kind. De ouderraad zal jaarlijks een verantwoording aan de ouders geven over de besteding van de ouderbijdrage. Bij eventuele vragen kunt u contact met de ouderraad opnemen via het e-mail adres ouderraadsteigereiland@gmail.com


*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2014 ***