5 november 2014

Vandaag brachten leerlingen uit de 'tweede plusklas' hun duurzame zelfgebouwde auto's mee naar de bijeenkomst. We reflecteerden op het werk: wat ging er goed, wat kan er beter? Daarna gingen de leerlingen met de voorbereidingen voor de volgende opdracht aan de slag: 'Wat wil ik weten over een duurzame wereld'? De leerlingen maakten zelf groepjes, en werkten in de ochtend aan de vraag wat ze wilden gaan uitzoeken over dit onderwerp, en welke onderzoeksvragen daarbij horen. Ze maken allemaal zo nodig eerst de auto-opdracht af, en mogen vervolgens aan de nieuwe opdracht werken.
In de eerste plusklassen reflecteerden we op het gemaakte huiswerk. De kinderen overhoorden elkaars geleerde woordjes, gingen na waarom de opdracht wel of niet goed was gelukt, en wat ze een volgende keer anders zouden doen. De volgende keer schrijven ze in een zelfgekozen taal de betekenissen van de plaatjes die ze de vorige keer al maakten, en leren ook deze woorden weer uit het hoofd. Ze zoeken daarbij ook de uitspraak op en schrijven deze erbij. Ook maken ze het volgende hoofdstuk uit het boek 'leren leren'.

Een duurzame auto, gemaakt van gerecycled materiaal.
Een duurzame auto, gemaakt van gerecycled materiaal.
Een folder bij de duurzame auto.
Een folder bij de duurzame auto.