22 oktober 2014

Vandaag hadden we de eerste bijeenkomst van de plusklassen van de bovenbouw! Na een eerste kennismaking met elkaar, hebben we besproken wat we gaan doen in de 'eerste' en 'tweede' plusklas - zelfstandig leren werken en leren, of aan de slag met opdrachten van de tweede leerlijn: het zelfverantwoordelijk leren.
De leerlingen van de tweede plusklas hebben na een korte instructie de hele ochtend gewerkt aan het ontwerpen van een voertuig. Dolenthousiast kwamen ze aan het eind van de ochtend weer terug, met de meest prachtige ontwerpen en bouwsels. De komende twee weken gaan ze een duurzame auto ontwerpen en bouwen, van afvalmateriaal. Deze moet de volgende bijeenkomst af zijn.
In de twee eerste plusklassen gaven veel kinderen aan dat ze graag beter willen plannen en willen leren om meer werkjes af te krijgen - prachtig, want dat is precies het doel van deze plusklas. We hebben het eerste hoofdstuk uit het boek 'Leren Leren' van Sandra van Bijsterveld gemaakt. Daarna hebben we de opdracht voor de komende twee weken doorgenomen: 20 Engelse woorden die je nu nog niet kent opzoeken in een woordenboek en uit je hoofd leren d.m.v. het tekenen van de betekenis van het woord. De kinderen bedachten samen dat ze ook wel de Arabische betekenis van de gekozen woorden wilden leren, en dat gaan we dan ook de volgende keer doen, met hulp van een van de plusklassers die goed Arabisch spreekt.
De kinderen nemen de volgende keer al hun gemaakte opdrachten mee in een multomap, en schrijven een verslagje over hoe het werken aan de opdrachten ging. We spraken ook af dat als ze ergens niet uitkomen, ze om hulp kunnen vragen bij een plusklasgenootje of de (plusklas)leerkracht.

22 oktober 2014
22 oktober 2014
22 oktober 2014
22 oktober 2014
22 oktober 2014
22 oktober 2014
22 oktober 2014