Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2014

Beste ouders/verzorgers,


Het gaat snel, zo was het nog mooi weer en even later zit je opeens in de herfst. Gelukkig kent elk seizoen zijn mooie schoolmomenten, elk met zijn eigen traditie. Een mooi voorbeeld daarvan is de kinderboekenweek, die inmiddels al weer zestig jaar bestaat! Dit jaar is het thema 'feest', dus dat vieren we natuurlijk graag met zijn allen mee.

Voor mij is het hoogtepunt van deze feestweek altijd het voorleesontbijt, een geweldige traditie. Ik verheug me er elk jaar weer op. De avond tevoren ga ik op zoek naar mijn pantoffels en mijn pyjama. Maar één keer per jaar haal ik die tevoorschijn, want het is ook écht mijn 'voorleesontbijtpyjama', alleen dán komt deze uit de kast!

Op de ochtend zelf loopt het hele team in nachtgewaad, zodat al vóór schooltijd de sfeer is gezet en er al veel vrolijkheid is. Dat gevoel wordt nog veel sterker als ik naar de voordeur loop om open te zetten. Altijd al een feest, maar nu helemaal. Ik zie de kinderen met hun ontbijtdozen én in hun pyjamapak en ik zie ze reageren: alleen maar lachende gezichten. Tja, de directeur in een pyjama met allemaal engeltjes en dan van die reuze berensloffen aan haar voeten, dat is ook om vrolijk van te worden, toch :)?

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
8-10 Voorleesontbijt
9-10 Voorleeswedstrijd midden- en bovenbouw
10-10 Studiedag team, alle kinderen vrij
11-10 t/m 19-10 Herfstvakantie
v.a. 27-10: Oudergesprekken zonder verslag
7-11 1/2C en 1/2G naar het muziekatelier
10-11 Studiedag team Bedrijfshulpverlening (BHV), alle kinderen vrij
11-11 1/2B en 1/2H naar het muziekatelier
12-11 Sintknutselochtend voor ouders, 1/2E naar het muziekatelier
14-11 1/2F en 1/2/D naar het muziekatelier
20-11 Informatie-ochtend belangstellende ouders, aanvang 9.00 uur
v.a. 24-11 Proefcitotoets groep 8
5-12 Sinterklaasfeest, kinderen ‘s middags vrij
15-12 Inzameling voedselbank
17-12 Kerstdiner vanaf 17.30 uur, deur om 17.15 uur open
19-12 Studiedag team, alle kinderen vrij
20-12 Kerstvakantie (t/m 4 januari)

NIEUWE LEERLINGEN
In oktober verwelkomen we Phileine, Stine, Dean, Camilo, Lucius, Pieter, Berger en Bregje. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

DIGIBORDEN IN DE ONDERBOUW
Deze week hebben alle onderbouwgroepen een digibord gekregen in de klas, met touchscreen. Daarmee komt meer (interactief) lesmateriaal beschikbaar in de klassen en kunnen we onze leerlingen ICT-vaardiger maken. Alle groepen van onze school hebben nu een digibord in de klas.

SCHOOLREISJES BOVENBOUWGROEPEN
De negen bovenbouwgroepen zijn in de week van 29 september tot en met 3 oktober op 2-daags schoolreisje geweest naar Baarn. We kijken terug op een hele leuke week. Veel dank voor de hulpouders, mede dankzij jullie waren alle reisjes een geweldig succes!

PASSEND ONDERWIJS
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op het passend onderwijs van kracht (www.passendonderwijs.nl). De organisatie en de financieringsstroom voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is hierdoor gewijzigd. Binnen ons schoolbestuur zijn drie adviseurs passend onderwijs werkzaam. De adviseur ondersteunt de school bij vragen rondom zorgleerlingen. Voor onze school is Margo Slob de adviseur. Zij observeert in de klas, denkt mee bij eventuele extra ondersteuning voor een kind, adviseert en begeleidt de leerkracht bij het handelen in de klas.

PLUSKLASSEN
Na de herfstvakantie starten de plusklassen voor de onder-, midden- en bovenbouw. De ouders van de leerlingen die nu in de plusklas zijn geplaatst, ontvangen daarover deze week een bericht en een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst.
De leerlingen zijn onder andere geselecteerd op basis van observaties van leerkrachten, toetsgegevens en informatie van ouders. De selectie is in principe tijdelijk: regelmatig evalueren we in hoeverre de leerlingen baat hebben bij de plusklas, en of er wellicht andere kandidaten voor in aanmerking komen.
In de midden- en bovenbouw starten we dit jaar voor het eerst ook met twee verschillende plusklassen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat begaafde leerlingen goed zelfstandig moeten kunnen werken voordat ze met meer uitdagender taken aan de slag kunnen. Daarom starten we dit jaar met een klas waarin begaafde leerlingen 'leren leren', zelfstandig leren plannen en werken; en een klas voor begaafde leerlingen die het zelfstandig werken en leren al beheersen en die werken met verrijkingsmateriaal en opdrachten die een beroep doen op de hogere denkvaardigheden.
De slimme kinderen die nu niet in de plusklas zijn geplaatst, zullen in de eigen klas extra uitdaging krijgen door middel van het compacten van de gewone lesstof en het verrijken met uitdagend werk zoals het leren van een vreemde taal, schaken, etcetera.
De plusklassen in de onderbouw worden geleid door Marije Vermeulen. De plusklassen voor de middenbouw worden geleid door Mans van der Heide. De plusklassen voor de bovenbouw worden geleid door Mans van de Heide (groep 8) en Cordula Rooijendijk (groep 6 en 7).
Op onze website zullen regelmatig updates over de plusklassen worden geplaatst.

STUDIEDAG 10 OKTOBER
Vrijdag 10 oktober wordt er door onze stichting STAIJ een studiedag georganiseerd voor alle leerkrachten van de scholen. Doel is om van en met elkaar te leren. Er worden workshops georganiseerd door en voor het personeel van STAIJ over uiteenlopende onderwerpen zoals groepsdynamica, ICT, ouderbetrokkenheid, onderzoekend leren, Rots- en Watertraining en hoogbegaafdheid (www.lerenmetelkaar.nl).

SCHOOLGIDS
De nieuwe schoolgids staat op onze website. Onder het kopje Algemeen – Praktische zaken – Schoolgids kunt u het pfd-bestand downloaden.

VROEG- EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE (VVE)
Alle onderbouwleerkrachten hebben de cursus Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) met succes afgerond. De leerkrachten hebben een kijkje genomen op de voorschool ‘Steiger’, om de samenwerking en afstemming tussen de voorschool en de school te bevorderen. Ook heeft een VVE-deskundige van het ABC klassenbezoeken gedaan in de onderbouwklassen en tips gegeven over het woordenschatonderwijs. Inmiddels is allerlei nieuw materiaal aangeschaft voor de groepen, ook weer ter bevordering van de ontwikkeling van een ruime woordenschat.

ACTIVITEITEN IN DE HERFSTVAKANTIE
In de herfstvakantie organiseert Jeugdland/Maakland leuke activiteiten voor de kinderen. Jeugdland vindt u aan de Valentijnkade. Klik hier voor meer informatie.


*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in november 2014 ***