Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief augustus 2014

Beste ouders/verzorgers,


Inmiddels de hele week aan het werk met alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Alles weer inrichten, nieuwe ontwikkelingen, plannen bespreken, vergaderen, vraagbaak zijn: het is alsof ik niet weg ben geweest. Toch is dat wel zo, want ik was drie weken écht weg.
Dit jaar was ik in het Zuiden van Engeland. Een week in Exmoor, een week in Cornwall en een week in het New Forest. Bij het pakken van de bagage hield ik rekening met koude, koele en regenachtige dagen, mijn beeld van Engeland. Maar de weergoden waren me goed gezind: drie weken lang prachtig weer!
Het was een van mijn actiefste vakanties, elke dag wandelden we over de welbekende English footpaths of maakten we een fietstocht. Bij toeval was Cordula ook de eerste week in Exmoor en dit gaf ons de kans om elkaar ook eens een keer in totaal andere sfeer te treffen. We houden allebei van wandelen en liepen met onze mannen een stuk van het South West Coast Path van Porlock naar Lynmouth, in totaal 23 kilometer. Een mooie gelegenheid om het over andere dingen te hebben dan het werk!

Met mijn conditie is het dus nu goed gesteld en het is ook mijn uitdaging voor de komende tijd om dit zo te houden. Daarom heb ik me voorgenomen om elke week in ieder geval één keer naar huis te lopen. Dat geeft mij bovendien de gelegenheid om de gebeurtenissen van de dag tijdens het wandelen de revue te laten passeren en met een opgeruimd hoofd thuis te komen. Enkele ouders hebben me al ontmoet op de route. Mocht ik u niet groeten, maakt u zich geen zorgen: wellicht nog teveel hersenspinsels in mijn hoofd :)

Laten we er met elkaar een mooi zonnig, warm schooljaar van maken! Het team, Cordula en ik: wij zijn er klaar voor en hebben er zin in!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
18-8 Eerste schooldag 2014-2015
21-8 Klassenavond bovenbouw, 19.30 uur
26-8 Klassenavond middenbouw, 19.30 uur
2-9 MR-vergadering 19.30 uur
3-9 Sportdag onderbouw
5-9 Studiemiddag team, alle kinderen om 12.00 uur vrij
9-9 GMR-vergadering 19.30 uur
16-9 Brandoefening
17-9 Koffie-ochtend alle klassenouders, 9.00 uur
23-9 Informatie-ochtend belangstellende ouders, 9.00-11.00 uur
24-9 Sportochtend middenbouw
29-9 Tweedaags schoolreisje bovenbouwgroep E, G en A
30-9 Tweedaags schoolreisje bovenbouwgroep B en C
30-9 Klassenavond onderbouw, 19.30 uur
1-10 Tweedaags schoolreisje bovenbouwgroep F en i
2-10 Tweedaags schoolreisje bovenbouwgroep H en D
1-10 Start Kinderboekenweek
8-10 Voorleesontbijt
9-10 Voorleeswedstrijd
10-10 Studiedag team, kinderen vrij
11-10 t/m 19-10 Herfstvakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In augustus verwelkomen we Fedde Jan, Finn, Malin, Mika, Kane, De-Shatayno, Anas, Ethan,
Mare, Kasper, Tijn, Bodil, Oscar, Jake, Jelte, Tijn, Eva, Nano, Levi, Flint, Oliveine, Boris, Yu Tane en
Dina. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS
Dit schooljaar starten wij met drie nieuwe collega’s: Jetse de Jonge (leerkracht 678A), Laurey Coolen (leerkracht 678i) en Marijke Piersma (12H). We wensen iedereen een hele fijne tijd bij ons op school!

VLIEGTUIGRAMP
Tijdens de zomervakantie vond de vliegtuigramp in Oekraïne plaats, een enorme heftige gebeurtenis voor ons allemaal. Voor zover wij nu weten zijn alle kinderen van onze school veilig in Nederland teruggekeerd van vakantie. Wel zijn er familie en bekenden van leerlingen bij ons op school omgekomen bij de ramp. Mocht u ook in uw directe familie of kennissenkring iemand zijn verloren tijdens de ramp en heeft u dat nog niet aan ons laten weten, dan horen wij het graag voordat we maandag starten, zodat we uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden tijdens de schooluren. Ook als uw kind op een later moment nog erg bezig is met de ramp horen wij dat graag, zodat we daar extra aandacht aan kunnen geven.
U kunt uw bericht sturen aan Ella: directie@obssteigereiland.nl

GYMROOSTER
Maandag: alle bovenbouwklassen behalve groep G (Marjon)
Dinsdag: Middenbouw A, B, C, D, F, J, H en I
Woensdag: Middenbouw C, D, G, B en F
Donderdag: alle bovenbouwklassen behalve groep G (Marjon)
Vrijdag: Middenbouw A, G, H, I en J en bovenbouwgroep G (Marjon)

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN PER BOUW
Ook dit jaar organiseren we voor de ouders klassenavonden per bouw van 19.30 tot 20.30 uur. De klassenavonden vinden plaats in de eigen klas. U kunt dan nader met elkaar kennismaken en de leerkracht vertelt over het reilen en zeilen in de groep. De klassenavond voor de bovenbouw is direct in de eerste week op donderdag 21 augustus. De klassenavond voor de middenbouw is op dinsdag 26 augustus. De klassenavond voor de onderbouw is op dinsdag 30 september. We rekenen op uw komst, wilt u bij verhindering een mail sturen aan de leerkracht van uw kind?

SCHOOLREISJE BOVENBOUW
De bovenbouw gaat dit jaar op 2 daags schoolreisje van 29 september tot en met 3 oktober. De verdeling is als volgt:
Maandag 29 en dinsdag 30 september gaan klas E (Marjolein/Tanya), G (Marjon) en A (Jetse).
Dinsdag 30 september en woensdag 1 oktober gaan klas B (Floor/Christine) en C (Maartje).
Woensdag 1 oktober en donderdag 2 oktober gaan klas F (Elroy) en i (Laurey).
Donderdag 2 oktober en vrijdag 3 oktober gaan klas H (Rozalie) en D (Nicole).

De kosten voor het schoolreisje bedragen € 61 per kind. We verzoeken u voor 1 september 2014 het bedrag over te maken op rekening NL84 INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland onder vermelding van schoolreisje, naam kind en klas.
De ouders van de bovenbouw ontvangen binnenkort een e-mail waarin staat wat de kinderen moeten meenemen en ook hoe u ons kunt bereiken in het geval van nood. We wensen de leerlingen van de bovenbouw alvast veel plezier op het schoolreisje!

SCHOOLGIDS
Over enkele weken vindt u de schoolgids 2014-2015 op onze website. Onder het kopje Algemeen – Praktische zaken – Schoolgids kunt u het pfd bestand downloaden.

STUDIEDAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR
5-9-2014: studiemiddag team, kinderen ‘s middags vrij
10-10-2014: studiedag team, kinderen vrij
10-11-2014: studiedag team, kinderen vrij
5-12-2014: sinterklaas, kinderen ‘s middags vrij
19-12-2014 (vrijdag voor de kerstvakantie): studiedag team, kinderen vrij
30-1-2015: studiemiddag team, kinderen ‘s middags vrij
20-2-2015 (vrijdag voor de voorjaarsvakantie): studiedag team, kinderen vrij
1-4-2015 en 2-4-2015 (voorafgaand aan Pasen): studietweedaagse team, kinderen vrij
24-4-2015 (vrijdag voor de meivakantie): studiemiddag team, kinderen vrij
12-6-2015: studiedag team, kinderen vrij
3-7-2015 (vrijdag voor de zomervakantie): studiedag team, kinderen vrij

VAKANTIES 2014-2015
Zomervakantie 5-7-2014 t/m 17-8-2014
Herfstvakantie 11-10-2014 t/m 19-10-2014
Kerstvakantie 20-12-2014 t/m 4-1-2015
Voorjaarsvakantie 21-2-2015 t/m 1-3-2015
Paasvakantie 6 april 2015
Meivakantie 25-4-2015 t/m 10-5-2015
Hemelvaartvakantie 14 en 15 mei 2015
Pinkstervakantie 25 mei 2015
Zomervakantie 4-7-2015 t/m 16-8-2015

HARDLOOPTRAINING
Iedere woensdagochtend rond 9.00 uur kunt u met Carla van der Klei hardlopen. Zij geeft hardlooptraining en start in de aula van de school. Wilt u aan uw conditie werken en lekker buiten zijn, doe dan mee. De eerste les is gratis, voor de volgende les wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Carla loopt met haar groep in de buurt: op IJburg, in het Diemerpark, het Flevopark of (over de Nesciobrug) naar Diemen en terug.
Meer informatie: Carla van der Klei (moeder van 2 oud leerlingen van Montessorischool Steigereiland)
M 06-22757908

FIETS GRAVEREN
Op 3 september en 19 november kunt u uw fiets laten graveren door AFAC op het Joris Ivensplein. Er zullen dan drie graveerders van AFAC aanwezig zijn. Meer informatie vindt u op: http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/fiets/fietsdepot/data-fiets-graveren/

*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2014 ***