Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juni 2014

Beste ouders/verzorgers,


De laatste maanden van het jaar is altijd een drukke periode. Het indelen van de klassen, de eindmusical van groep 8, de avond4daagse en natuurlijk ook het lentefeest. Om ook dit jaar voldoende hulpouders te krijgen, hebben we dit jaar de klassenouders ingeschakeld. We organiseerden een bijeenkomst. Een grote groep moeders kwam naar ons kantoor en samen hebben we gebrainstormd over verschillende onderwerpen. Zo namen we de verschillende activiteiten door tot de zomervakantie en hoe ouders hierbij kunnen helpen, de keuzeprocedure van ouders die mee mogen met de schoolreisjes en natuurlijk het lentefeest. Het was een hele leuke ochtend, ouders gaven ons goede tips en adviezen. We hebben afgesproken dat we twee keer per jaar een dergelijke bijeenkomst gaan organiseren, waardevolle bijeenkomsten wat ons betreft.
Eén van de tips was om een crèche te organiseren tijdens het lentefeest: veel ouders willen wel helpen maar hebben ook nog een kleintje thuis. En zo stond op de workshoplijst de workshop crèche. Kinderen uit de bovenbouw konden hier intekenen om te helpen. Twee meisjes stelden de leerkracht de vraag: “Een crèche? Een echte crèche met levende baby’s?” “Ja met levende baby’s!” “Ooooooooooooo”, riepen ze met twinkelende ogen. Hun dag kon niet meer stuk en de onze ook niet :) Allemaal huppelend naar huis!

Ik wens u alvast een hele fijne zomervakantie met de kinderen en hoop nog veel van deze leuke momenten mee te maken!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
11-6 Catwalk stichting Haarwensen, overhandigen opbrengst goede doelenmarkt aan KiKa
13-6 Gitaaroptreden groep 6 13.00-14.00 uur, ouders groep 6 welkom
18-6 Optreden koor voor genodigden 13.15-13.45 uur
20-6 groep 6 en 7 ZingZo! voorstelling in school
25-6 Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
27-6 Afscheidsmusical en officieel afscheid groep 8 voor genodigden
30-6 Doorschuifuurtje
1-7 ZingZo! voorstelling in Muziekgebouw aan ‘t IJ 9.30-10.15 uur
2-7 Picknick in het park

NIEUWE LEERLINGEN
In juni verwelkomen we Julie. Julie is daarmee onze 700e leerling! Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

AFSCHEID GROEP ACHT
Op 27 juni nemen we afscheid van groep acht. Keanu, Lars, Stef, Sep, David, Oumaima, Sven, Levin, Linde, Job, Jens, Arun, Joris, Gilbert, Anouk, Eleane, Eva, Yodha, Aaron, Brent, Lola, Amel, Joni, Julius, Jutka, Palle, Karst, Armand, Lisa, Johathan, Maite, Jason, Claire, Amber, Chanel, Kees, Sem, Bente, Esther, Swen, Laura, Levi, Dion, Jasmijn, Noa, Amen, Sacha, Hannah, Olivia, Maaike, Amélie, Daan, Rijk, Solan, Barbara, Fabienne, Simi, Lucie, Bo, Karsten, Camille, Maurits, Axel, Tim, Joram, Joy, Mika, Meintzjen, Tim, Sarah, Finn, zullen onze school verlaten en hun schoolcarrière voortzetten op het Voortgezet Onderwijs. Wij wensen jullie allemaal veel succes!

PERSONEELSNIEUWS
Nicole Rietveld-Lagewaard en Noortje Boomsma zullen onze school verlaten. Nicole neemt een jaar een sabbatical en Noortje heeft een baan gevonden vlakbij haar woonplaats in Noord-Holland.
Het komende schooljaar wordt ons team aangevuld met twee nieuwe collega’s: Laurey Coolen en Jetse de Jonge. Jetse zal de nieuwe meester worden van groep 678A, en Laurey de nieuwe juf van de nieuwe groep 678i. Jetse is 29 jaar en heeft geschiedenis gestudeerd voordat hij naar de Pabo ging. Laurey is 28 jaar en heeft een master in special education needs behaald na haar Pabo opleiding. In de komende weken zullen beiden ter voorbereiding van volgend schooljaar een paar dagen meelopen in de bovenbouw. Voor de onderbouwvacature die is ontstaan door het vertrek van Nicole Rietveld-Lagewaard worden op 11 juni sollicitatiegesprekken gevoerd. We verwachten de formatie voor het komend jaar deze week af te ronden.

STUDIEDAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR
5-9-2014: studiemiddag, kinderen ‘s middags vrij
10-10-2014: studiedag, kinderen vrij
10-11-2014: studiedag, kinderen vrij
5-12-2014: sinterklaas, kinderen ‘s middags vrij
19-12-2014 (vrijdag voor de kerstvakantie): studiedag, kinderen vrij
30-1-2015: studiemiddag, kinderen ‘s middags vrij
20-2-2015 (vrijdag voor de voorjaarsvakantie): studiedag, kinderen vrij
1-4-2015 en 2-4-2015 (voorafgaand aan Pasen): studietweedaagse, kinderen vrij
24-4-2015 (vrijdag voor de meivakantie): studiemiddag, kinderen vrij
12-6-2015: studiedag, kinderen vrij
3-7-2015 (vrijdag voor de zomervakantie): studiedag, kinderen vrij

CATWALK STICHTING HAARWENSEN
Maar liefst acht kinderen hebben zich aangemeld om hun haarvlecht te laten afknippen voor de Stichting Haarwensen! Op woensdag 11 juni organiseert onze school om 12.15 uur in samenwerking met kapper Rikit Hair een catwalk op het schoolplein. De kinderen die hieraan meedoen tonen hun nieuwe korte kapsel en overhandigen hun afgeknipte vlecht aan een medewerker van de Stichting Haarwensen. Op deze ochtend zullen wij ook de fantastische opbrengst van de Goede Doelenmarkt van ruim 2.480 euro aan KiKa geven. Roos de Bruin en Isabel Veltman nemen de cheque samen met een medewerker van KiKa in ontvangst.

INFORMATIE-AVOND KINDEREN EN SOCIALE MEDIA
Op 17 juni organiseren we wederom een ouderavond met een opvoedkundig thema. Deze keer hebben we Justine Pardoen gevraagd u te informeren over kinderen en sociale media. De avond vindt plaats in de hal van Montessorischool Steigereiland. Om 19.45 uur is de deur open en staan de koffie en thee klaar.
Het programma start om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. Indien u deze interessante avond wilt bijwonen verzoeken we u voor 11 juni een mail te sturen aan ellenderooij@obssteigereiland.nl met als onderwerp:
aanmelding 17 juni. In de mail graag uw naam en de naam van uw kind. Op deze wijze hebben we zicht op het aantal deelnemers. Het bijwonen van deze avond is gratis voor ouders van Montessorischool Steigereiland en MKC Zeeburgereiland.

MUZIEKVOORSTELLINGEN
Op vrijdag 13 juni geven de kinderen uit groep 6 een gitaaroptreden in de aula van het hoofdgebouw. De voorstelling duurt van 13.30 tot 14.00 uur. De ouders van deze leerlingen zijn daarbij van harte welkom.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag de eigen gitaar meeneemt naar school, voorzien van een kaartje aan de hoes met de naam van uw kind?

Op woensdag 18 juni treedt ons schoolkoor op van 13.15 tot 13.45 uur. De ouders van de kinderen in ons koor en genodigden zijn daarbij van harte welkom!

Op vrijdag 20 juni geven groep 6 en 7 de eindvoorstelling van ZingZo! Over de tijd informeren we u zo snel mogelijk per mail, de ouders van kinderen in groep 6 en 7 zijn hierbij uitgenodigd.

Op dinsdag 1 juli gaat de onderbouw naar het Muziekgebouw aan ‘t IJ voor een ZingZo voorstelling. De voorstelling duurt van 9.30 tot 10.15 uur. Ook hierbij zijn de ouders welkom!

DOORSCHUIFUURTJE NIEUWE GROEPEN
Op maandagmiddag 30 juni organiseren we van 13.00 tot 14.00 uur het zogenaamde doorschuifuurtje. In dit uur werken we in de groepen zoals ze na de zomervakantie zullen zijn samengesteld. Nieuwe leerlingen die volgend schooljaar bij ons op school komen en in de midden- en bovenbouw zijn geplaatst zijn ook van harte welkom.
Tijdens het doorschuifuurtje maken de leerkrachten en de kinderen kennis met elkaar. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat de kleuters die volgend jaar instromen deze middag bezoeken. De middag is alleen bedoeld voor kinderen die volgend jaar in groep 3 t/m 8 komen.

ALLE GROEPEN NAAR HET DIEMERPARK
Op woensdag 2 juli gaan we met alle groepen naar het Diemerpark voor een gezellige ochtend. U ontvangt binnenkort meer informatie via de mail over de organisatie.

AFSCHEID GROEP 8
In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over de locatie van de afscheidsmusical in het IJburgcollege.
Enkele weken geleden bleek dat er tijdens onze afscheidsavond ook een diploma-uitreiking plaats vond met ruim 600 genodigden. Om de avond persoonlijk en sfeervol te laten verlopen leek ons dat niet handig. Daarom hebben we flink alle opties de revue laten passeren en hebben we besloten om de musical op twee avonden op te voeren met een beperkt aantal genodigden. De ouders van groep 8 zijn hierover al eerder geïnformeerd.

WOEST ZUID
Sinds een aantal weken zijn medewerkers van Woest Zuid tijdens de overblijf aanwezig. Zij ondernemen leuke activiteiten met de buitenspelende kinderen, zoals voetbal en andere spellen. De activiteiten worden bekostigd uit de TSO bijdrage. Volgend jaar verwachten we dit project voort te kunnen zetten.

VERKEERSOUDER
Veilig Verkeer Nederland werkt met verkeersouders aan het veiliger maken van buurten.Veilig Verkeer Nederland ondersteunt de verkeersouders met allerlei acties, materialen en bijeenkomsten. Zo zijn er schoolzones rond alle scholen op IJburg gekomen, de bekende 'De scholen zijn weer begonnen' acties, verkeersexamens, en nog vele andere activiteiten. Een interessante die de nieuwe verkeersouder zou kunnen oppakken is bijv. de Dode hoek actie. Er komt een vrachtwagen langs en die laat de kinderen zien dat je in de Dode hoek echt onzichtbaar bent. Onze huidige verkeersouder stopt met haar functie omdat haar jongste zoon naar de middelbare school gaat. Heeft u belangstelling? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar adjunct@obssteigereiland.nl

PILOT NATUUREDUCATIE VERBORGEN DIEREN DIEMERPARK
In het Diemerpark leven vele verborgen dieren, zoals de vos, de rugstreeppad en de ringslang. Onlangs zijn de waterputten in het Diemerpark beschilderd met informatie over deze dieren. De app “Verborgen dieren Diemerpark” geeft uitleg over de beschilderingen en is vanaf 16 juni a.s. gratis te downloaden. Op basis hiervan heeft Stadsdeel Oost een natuureducatiepakket ontwikkeld voor basisscholen.

Op 17 juni gaan onze plusklassers uit groep 6 in het kader hiervan met een natuureducatieleraar, enkele ouders en Cordula Rooijendijk naar het park. Zij krijgen buiten les van de natuureducatieleraar. Deze kinderen worden buddy van het Diemerpark en kunnen vervolgens onze andere leerlingen vertellen over de verborgen dieren.
Voor het grote publiek wordt de Verborgen dierenroute feestelijk geopend op zondag 22 juni. Dan wordt ook de opening van het eerste project van de Boerderij op IJburg: “de schuur” gevierd net als de afsluiting van de pilot Ring-Ring. Om 12 uur is er een picknick (bring your own) bij de boerderij (op Reiteiland Oost). Om 13 uur is de officiële opening door wethouder Ivar Manuel. Om 13.30 uur beginnen allerlei activiteiten, zowel op de Boerderij als in het park. Zo verzorgen stadsecologen Martin Melchers en Els Corporaal vanaf dan rondleidingen door het park en stelt het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam op deze dag het pompgebouw (naast AHC IJburg) open voor publiek. Kinderen kunnen geschminkt worden en knutselen. Aan verdere activiteiten wordt volop gewerkt.
De Verborgen dierenroute is een project van BRIGHT UP i.s.m. stadsecoloog Martin Melchers, uitvoerend kunstenaar Leone Schröder en het IJburgse bedrijf CrozzRoads (voor interactieve applicaties).

VAKANTIEBIEB-APP
Lezen in de zomervakantie is niet alleen leuk, het is ook nog eens verstandig! Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil en dat kan heel goed digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Vanaf 1 juli is de nieuwste versie van de VakantieBieb o.a. 'gevuld' met interessante jeugdtitels. De app is gratis te downloaden op een tablet en smartphone. Bijkomend voordeel is dat de app een aangepast lettertype bevat dat geschikt is voor kinderen met dyslexie. Voor meer informatie: www.vakantiebieb.nl

*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus 2014***