Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief mei 2014

Beste ouders/verzorgers,


De laatste periode van dit schooljaar is aangebroken. Een periode waarin we volop bezig zijn met het voorbereiden van het nieuwe jaar. De formatie, de indeling van de groepen, het vinden van nieuw personeel, bestellingen, de jaarkalender, de studiedagen, het rooster van de klassenbezoeken en de gesprekscyclus: alles komt nu al weer langs, terwijl we ook nog met dit schooljaar bezig zijn. Een drukke tijd voor ons allemaal.
De indeling van de groepen voor het volgend jaar is daarbij de grootste en intensiefste klus. Net voor de meivakantie, na de goede doelenmarkt, heeft het team gewerkt aan de indeling. De namen van de kinderen staan op kaartjes en langzamerhand, na veel schuiven, overleggen en nadenken, ontstaan de nieuwe groepen voor volgend jaar. Ik houd me in deze fase op de achtergrond; ik kijk uiteindelijk naar het totale plaatje en houd het overzicht. Alle namen komen langs, soms duizelt het me voor mijn ogen. Gelukkig hebben we nog enkele weken voor we de indeling definitief maken, ik laat het even los in de meivakantie, wandel op Sicilië en ben afgelopen dinsdag weer uitgerust gestart. In de komende weken valt alles op zijn plaats. Uit ervaring weet ik dat het allemaal weer goed komt, ook al zijn er nog wat hobbels te nemen, ik heb er vertrouwen in!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
v.a. 6-5 Vervolg Entreetoets groep 7
8-5/9-5 Schoolreisje middenbouw
16-5 Schoolreisje onderbouw
29-5 & 30-5 Hemelvaartvakantie
2 t/m 5-6 Avond4daagse
4-6 Lentefeest
6-6 Studiedag, kinderen zijn vrij
11-6 Catwalk stichting Haarwensen, overhandigen opbrengst lentemarkt aan KiKa
20-6 groep 6 en 7 ZingZo! voorstelling in Musiq 9.30 uur
25-6 Afscheidsmusical groep 8 in het IJburgcollege
27-6 Afscheidsavond groep 8 van onze school
1-7 ZingZo! voorstelling in Muziekgebouw aan ‘t IJ 9.30 uur

NIEUWE LEERLINGEN
In mei verwelkomen we Tobias, Mats, Rem, Roudayna, Zomer, Jack, Marie, Dara, Lea, Mats, Scolty en Stasia. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS
Net voor de meivakantie hebben we afscheid genomen van Ellen Weijde (leidster 3/4/5E). Ellen heeft het werken in een groep met drie leerjaren als zwaar ervaren. Binnen onze stichting ontstond na de meivakantie een vacature op een andere reguliere school en Ellen is op dit aanbod in gegaan. Irene Gentenaar, de vervangster van Ellen in 3/4/5E blijft tot de zomervakantie de groep leiden. We bedanken Ellen voor haar inzet en wensen haar veel plezier en succes op haar nieuwe werkplek!
Inez den Draak neemt op 16 mei afscheid van onze school. Inez heeft het afgelopen jaar vervangen in groep 1/2C en 345J. Zij vertrekt eind mei naar Guatemala en zal in augustus starten in een nieuwe baan bij een andere school van onze stichting. We bedanken Inez voor haar inzet en wensen haar veel plezier en succes in haar nieuwe baan!
Diana Landsmark (3/4/5J) is na de meivakantie teruggekomen van haar zwangerschapsverlof en leidt groep 345J weer op maandag, dinsdag en woensdag.

TSO NIEUWS
Een van de taken van het bestuur van de Tussen Schoolse Opvang is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit tijdens de TSO. We merkten dat het buitenspelen tijdens de lunchtijd niet altijd even gezellig verliep. Daarom zijn we op zoek gegaan naar sportbegeleiders die het spelen op een positieve manier kunnen stimuleren. De medewerkers hebben we gevonden bij Woest Zuid, een BSO organisatie die zich vooral op sport richt. Na de meivakantie zijn er twee sportmedewerkers op het schoolplein aanwezig om sport- en spelactiviteiten met de kinderen te doen. Voor de zomervakantie evalueren we dit initiatief en besluiten we hoe we verder gaan. De eerste ervaringen zijn zeer positief!

INDELING KLASSEN VOLGEND SCHOOLJAAR
Onze school bestaat volgend schooljaar uit zeven kleutergroepen, negen middenbouwgroepen en negen bovenbouwgroepen. In verband met het leerlingaantal werken we volgend schooljaar met één middenbouwgroep minder. De kinderen uit groep 3/4/5E worden verdeeld over de andere middenbouwgroepen. We breiden uit met één bovenbouwgroep. Een aantal kinderen uit de huidige groepen zes en zeven worden in de nieuwe bovenbouwgroep geplaatst. De indeling van de groepen hebben we in concept klaar. Een hele klus voor het team, waarbij we zo goed mogelijk rekening houden met de individuele wensen van kinderen, ouders en leerkrachten. Niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd, we rekenen op uw begrip! In de week van 6 juni ontvangt u de informatie over de klassenindeling van volgend schooljaar. Anders dan voorgaande jaren ontvangt u deze informatie dit jaar per e-mail.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 20 en 21 mei komt de schoolfotograaf de schoolfoto’s maken (www.nieuweschoolfoto.nl)
Anders dan vorig jaar worden de foto’s alleen gemaakt van de kinderen die bij ons op school zitten: broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten, kunnen niet op de foto.

HULP LENTEFEEST
Op 4 juni organiseren we het jaarlijkse lentefeest. Tijdens deze ochtend organiseren we allerlei workshops voor de kinderen. Hierbij hebben we veel ouderhulp nodig. Aanmelden via de mail bij directie@obssteigereiland.nl Meer informatie ontvangen de ouders via de mail.

STICHTING HAARWENSEN EN KIKA
Al acht kinderen hebben zich aangemeld om hun haarvlecht te laten afknippen voor de Stichting Haarwensen! Op woensdag 11 juni organiseert onze school om 11.30 uur in samenwerking met kapper Rikit Hair een catwalk waarop de kinderen die hieraan meedoen hun nieuwe korte kapsel tonen en hun afgeknipte vlecht overhandigen aan de Stichting Haarwensen. Op deze ochtend zullen wij ook de fantastische opbrengst van de Goede Doelenmarkt van ruim 2.480 euro aan KiKa geven.

INFORMATIE AFSCHEID GROEP 8
We nemen dit jaar afscheid van 71 achtste groepers, een hele grote groep! Door dit aantal kinderen was het niet meer mogelijk om de afscheidsmusical in onze eigen school te organiseren. Daarom boekten we in augustus 2013 het Werktheater. Helaas liet het Werktheater ons vorige maand weten dat zij gingen sluiten.
We hebben alle ouders gemaild met de vraag of zij een alternatief wisten. Heel veel ouders hebben hier op gereageerd en inmiddels hebben we een nieuwe locatie: de aula van het IJburgcollege. Allemaal heel erg bedankt voor het meedenken!
Het afscheid is dit jaar anders georganiseerd dan voorgaande jaren. Op woensdagávond 25 juni spelen de kinderen de afscheidsmusical voor hun ouders en familie (vier genodigden per kind). In verband met de extra kosten voor de zaal heffen we een kleine entreeprijs.
Op vrijdag 27 juni organiseren we een leuke activiteit met de kinderen en sluiten we de dag op school af met het team, de achtste groepers en hun ouders.

VAKANTIES 2014-2015
De vakanties voor het volgend schooljaar zijn bekend. In de nieuwsbrief van juni zullen ook alle studiedagen worden vermeld.
Zomervakantie 5-7-2014 t/m 17-8-2014
Herfstvakantie 11-10-2014 t/m 19-10-2014
Kerstvakantie 20-12-2014 t/m 4-1-2015
Voorjaarsvakantie 21-2-2015 t/m 1-3-2015
Paasvakantie 6 april 2015
Meivakantie 25-4-2015 t/m 10-5-2015
Hemelvaartvakantie 14 en 15 mei 2015
Pinkstervakantie 25 mei 2015
Zomervakantie 4-7-2015 t/m 16-8-2015

BOEKVERKOOP STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND
Op 26, 27 en 28 mei zal Mika Leysner ‘s morgens in de hal kinderboeken verkopen die geschreven zijn door haar tante. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind! Een mooi initiatief van Mika.

STICHTING AANGEPAST LEZEN
Voor kinderen met een leesbeperking, zoals dyslexie, bestaat er sinds kort de site www.superboek.nl van de Stichting Aangepast Lezen. Op deze site worden tal van boeken gratis voorgelezen.

BETALING SCHOOLREISJES ONDERBOUW EN MIDDENBOUW
Denkt u nog even aan de betaling van het schoolreisje van uw kind(eren)? De kosten voor het schoolreisje van de onderbouw en de middenbouw bedragen dit jaar €30 per kind. We verzoeken u zo spoedig mogelijk het bedrag over te maken op rekening 959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.

ENGLISH SUMMER SCHOOL
Anglia Network Europe organiseert van 11 tot en met 15 augustus een English Summer School voor kinderen vanaf 10 jaar. Anglia is een actief netwerk van 350 scholen en heeft als kenniscentrum Engelse taal ruim 10 jaar ervaring met het organiseren van Engelse zomerscholen. De Summer School zal gehouden worden op de Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat 2-4, 1091 GM te Amsterdam.
Meer informatie over Anglia vindt u op www.anglianetwork.eu.


*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2014 ***