Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2014

Beste ouders,Heeft u dat nou ook, het gevoel dat de tijd vliegt? Ik heb dat gevoel in ieder geval wel: eigenlijk nog maar net de kerstvakantie achter de rug en daar staat de krokusvakantie al uitnodigend te zwaaien.
Voor het zover is hebben we eerst nog de CITO-toets voor onze achtste groepers. Een paar spannende weken voor het team, de kinderen en hun ouders. Elk jaar weer hopen we dat de resultaten van de kinderen passen bij het basisschooladvies. Is deze hobbel genomen, dan komt het volgende spannende moment voor onze achtste groepers: krijg je de plaats op de school die jij hebt gekozen? Had je je zinnen helemaal gezet op die ene leuke school, zag je jezelf er al lopen, blijk je te zijn uitgeloot! Spannende weken dus. Gelukkig leert de ervaring dat het uiteindelijk altijd op zijn pootjes terecht komt.
Voor we het weten is de CITO-toets weer achter de rug, hebben we de uitslag gekregen en nemen we afscheid van groep 8 van dit schooljaar: ja ik weet het zeker: de tijd vliegt!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
3-2 Lesjesavond (17.00 uur)
11-2 t/m 13-2 CITO Eindtoets groep 8
18-2 Informatie-ochtend belangstellende ouders 9.00 uur
21-2 Studiedag, kinderen vrij
22-2 t/m 2/3 Voorjaarsvakantie
v.a. 10/3 Oudergesprekken met verslag
v.a. 10/3 Deze week uitslagen eindcitotoets groep 8
13-3 Informatie-avond voor ouders over opvoedkundig thema 20.00 uur
21/3 Danswedstrijd midden- en bovenbouw
24-3 en 25-3 Studietweedaagse team, kinderen vrij
2-4 Sportdag bovenbouw
3-4 Informatie-ochtend belangstellende ouders
11-4 Open podium
v.a. 14-4 Entreetoets groep 7
18-4 t/m 5-5 Meivakantie
v.a. 6-5 Vervolg Entreetoets groep 7

NIEUWE LEERLINGEN
In februari verwelkomen we Elin, Luna, Liva, Nova, Jim, Kalle, Saul, Josephine en Gabriël.
Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!


PERSONEELSNIEUWS
Bram Bakker (345B) is vader geworden van Boris. Van harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst!

EINDCITOTOETS GROEP 8, OVERBLIJF BOVENBOUW LATER
Groep 8 maakt op 11, 12 en 13 februari de Cito eindtoets. Deze toets wordt ‘s ochtends gemaakt. Het rooster van deze toets duurt tot 12 uur. Daarom zullen alle bovenbouwleerlingen in groep 6, 7 en 8 op dinsdag 11 en donderdag 13 februari lunchen in de tweede shift. De lunchpauze is op deze twee dagen van 12.15 tot 13.00 uur. Op 10 maart verwachten we de uitslag van de toets.

STUDIEDAG 21 FEBRUARI
Op vrijdag 21 februari heeft ons team een studiedag, de kinderen zijn dan vrij. Het onderwerp van deze studiedag is ICT en onderwijs. Welke programma’s, apps en andere digitale tools kun je inzetten in de les? Welke ICT-vaardigheden willen we onze leerlingen aanleren zodat ze goed voorbereid zijn voor de toekomst? Hoe maken we onze kinderen mediawijs? Met deze en andere vragen gaan we aan de slag op deze studiedag. Meer informatie over mediawijsheid leest u hier.

INFORMATIE-AVOND VOOR OUDERS OVER OPVOEDKUNDIG THEMA
Vorig schooljaar hebben we twee informatie-avonden georganiseerd voor ouders van onze school over opvoedkundige thema’s. Ook dit jaar organiseren we enkele avonden, de eerste avond vindt plaats op donderdag 13 maart. Noteert u deze datum alvast? Via de e-mail informeren we u over het definitieve onderwerp en hoe de aanmelding verloopt.

PLUSKLAS MIDDENBOUW
door Mans van der Heide
De middenbouwleerlingen in de plusklassen hebben in november een brief aan de directie geschreven om te vragen of we deel mogen nemen aan de Nationale Boomfeestdag op 12 maart 2014. Dat leek hen een heel goed plan, en nu zijn we dit samen met de gemeente aan het organiseren. We hebben ook een klein herbarium gemaakt met een aantal bladeren en ons verdiept in bomen, hun uiterlijk en wat ze betekenen voor ons.
Aangezien we zo bezig zijn geweest met de kalender en de seizoenen lag het voor de hand ook het thema feestdagen eens te bestuderen. Waarom vieren mensen feest en wat voor invloed heeft het seizoen, een klimaat of een cultuur op een feestdag? Ter afsluiting hebben we in groepjes zelf een feestdag bedacht en op een poster gepresenteerd aan elkaar. Daarbij hielden we rekening met de kalender en leerden we beschrijven voor wie de dag bedoeld is en hoe en wat er gevierd wordt.
Na de kerstvakantie hebben we een tangram leren vouwen en knippen en leren leggen. Sinds vorige week zijn we een knikkerbaan aan het maken met wc rollen. Een goed plan maken en uitvoeren kan voor sommigen nog best lastig zijn, maar het enthousiasme blijft!

PLUSKLAS BOVENBOUW
door Cordula Rooijendijk
In de plusklassen van de bovenbouw zijn de leerlingen enthousiast bezig met het ontwerpen van een cruiseschip en van de reis die hun spiksplinternieuw schip gaat maken. Ze schrijven daarbij ook een brochure en vertellen daarin hoe prachtig hun schip is geworden, hoe lang de reis gaat duren, waar het schip zal afmeren en wat er op deze plaatsen is te zien. De opdracht daarbij was om groepjes te vormen met kinderen die op een ander gebied sterk ontwikkelde denkvaardigheden hebben dan jij: analytisch, praktisch of creatief.

ADRESWIJZIGINGEN
Heeft u een nieuw e-mailadres of telefoonnummer of andere adreswijzigingen? Mailt u deze dan even door aan Yvonne Gelmers van ons secretariaaat, administratie@obssteigereiland.nl, zodat wij de gegevens in ons centrale administratiesysteem kunnen wijzigen. Zo blijft u alle informatie van onze school en leerkrachten ontvangen en kunnen wij u, indien nodig, snel bereiken.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2013-2014
Denkt u nog even aan het betalen van de ouderbijdrage? Zonder deze gelden kunnen op school veel activiteiten niet plaatsvinden! De ouderbijdrage bedraagt €70 voor het eerste kind, €50 voor het tweede kind, €25 voor het derde kind en €0 voor het vierde en vijfde kind. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer 3640746 t.n.v. St. Ouderraad Montessorischool Steigereiland te Amsterdam o.v.v. voor- en achternaam van uw kind. ouderraadsteigereiland@gmail.com

AANBOD CURSUS TRIPLE P
ontvangen van het opvoedpunt
Tijdens de cursus krijgen de ouders handige tips over hoe ze op een positieve manier om kunnen gaan met het gedrag en de emoties van hun tiener. Hoe kan een ouder het ongewenste gedrag aan pakken zonder dat er ruzie ontstaat? Ook leert de ouder hoe ze een goede band met hun tiener kunnen behouden. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Deze cursus is bedoeld voor ouders met tieners van 10 tot 18 jaar en vindt plaats in de Willibrordschool. Deelname aan de cursus is gratis.
Tijd: 19:00 tot 21:30u.Data: donderdag 6 maart, donderdag 13 maart, donderdag 20 maart, donderdag 27 maart. Afsluiting op donderdag 24 april.
Aanmelding: Mail naar opvoedpunt@partou.nl of bel 020-5611203
Meer algemene informatie over Triple P vindt u hier.

** de volgende nieuwsbrief verschijnt in maart**