Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2014

Beste ouders/verzorgers,


Het nieuwe jaar is al weer een paar weken geleden begonnen en de eerste werkdag ligt al een week achter ons. Die eerste maandag in januari heeft altijd iets speciaals vind ik. De nacht van zondag op maandag is meestal een slapeloze nacht. Het ritme ben ik dan helemaal kwijt. Herkent u dat? Laat naar bed en ook laat opstaan in de kerstvakantie sluipt er op een of andere manier altijd in, ook al neem ik me bij het begin van de kerstvakantie voor om in het ritme te blijven. Opstaan op die maandag is dan moeizaam. Eenmaal op school aangekomen (toch maar met de auto, ondanks mijn sportieve goede voornemens:) volgen we de traditie en wensen we elkaar alle goeds voor 2014.
Ook het openzetten van de deur kent een andere begroeting: ik wens alle kinderen bij het geven van de hand een gelukkig nieuwjaar. Dan blijkt ook dat kinderen er helemaal niet zo mee bezig zijn, met dat nieuwjaarswensen, een enkeling begroet met gelukkig nieuwjaar, de meesten zeggen -traditiegetrouw- goedemorgen en huppelen naar de klas. Hoe ik dit ervaar? Ik geniet van hun enthousiasme en ben blij iedereen weer terug te zien, mijn werkdag begint met een lach!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur


BELANGRIJKE DATA
9-1 Informatie-avond ouders groep 8 over het voortgezet onderwijs (20.00 uur)
v.a.13-1 Cito Toetsweken leerlingvolgsysteem
16-1 Bovenbouwgroepen naar het Wetenschapsfestival (in Cosmicus Montessori Lyceum)
3-2 Lesjesavond (17.00 - 18.00 uur)
11-2 t/m 13-2 Eindcitotoets groep 8
18-2 Informatie-ochtend belangstellende ouders, aanvang 9.00 uur
21-2 Studiedag team, kinderen vrij
22-2 t/m 2-3 Voorjaarsvakantie
v.a. 3-3 Oudergesprekken met verslag
v.a. 10-3 Deze week uitslagen eindcitotoets groep 8
19-3 Danswedstrijd midden- en bovenbouw
24-3 en 25-3 Studietweedaagse team, kinderen vrij
2-4 Sportdag bovenbouw
3-4 Informatie-ochtend belangstellende ouders, aanvang 9.00 uur
11-4 Open podium
v.a. 14-4 Entreetoets groep 7
18-4 t/m 5-5 Meivakantie
v.a. 6-5 Vervolg Entreetoets groep 7

NIEUWE LEERLINGEN
In januari verwelkomen we Pim, Beau, Romaisa, Yasemin, Linde en Tess. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!


PERSONEELSNIEUWS
Diana Landsmark (345J) is op 20 december bevallen van een gezonde zoon, Benjamin. Moeder en kind maken het goed! Linda van Son (345J) werkt gedurende het zwangerschapsverlof van haar duo-collega Diana Landsmark op maandag en dinsdag. Inez den Draak vervangt Diana tijdens haar verlof op woensdag, donderdag en vrijdag.
Guido Melis is voldoende hersteld van de operatie aan zijn voet en geeft weer de gymlessen op maandag.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2013-2014
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om extra activiteiten te bekostigen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Zonder deze gelden kunnen op school activiteiten zoals het sinterklaas- en kerstfeest, uitstapjes, projecten en lentefeest niet doorgaan. Een deel van de ouderbijdrage besteden we aan de schoolbibliotheek, de aanschaf van muziekinstrumenten en diverse culturele activiteiten. De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met de medezeggenschapsraad elk jaar opnieuw bepaald. Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage €70 voor het eerste kind, €50 voor het tweede kind, €25 voor het derde kind en €0 voor het vierde en vijfde kind. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer 3640746 t.n.v. St. Ouderraad Montessorischool Steigereiland te Amsterdam o.v.v. voor- en achternaam van uw kind. De ouderraad zal jaarlijks een verantwoording aan de ouders geven over de besteding van de ouderbijdrage. Kijkt u even in uw administratie of u de ouderbijdrage heeft betaald? Bij eventuele vragen kunt u contact met de ouderraad opnemen via het e-mail adres ouderraadsteigereiland@gmail.com


BRING YOUR OWN DEVICE
In de laatste maanden van 2013 is het netwerk verschillende keren besmet met een computervirus. Dit had tot gevolg dat we van het internet werden afgesloten. Vervolgens moesten alle computers worden gescand door een extern bedrijf. Hoe het computervirus op het netwerk is gekomen is nog steeds niet helemaal duidelijk. In de komende maand maken we nieuwe afspraken met u en de kinderen over het gebruik van eigen devices in school. Ouders van midden- en bovenbouw ontvangen binnenkort een e-mail hierover.

ADRESWIJZIGINGEN
Heeft u een nieuw e-mailadres of telefoonnummer of andere adreswijzigingen? Mailt u deze dan even door aan Yvonne Gelmers van ons secretariaat, administratie@obssteigereiland.nl, zodat wij de gegevens in ons centrale administratiesysteem kunnen wijzigen. Zo blijft u alle informatie van onze school en leerkrachten ontvangen en kunnen wij u, indien nodig, snel bereiken.

OVERSTAP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Op donderdagavond 9 januari organiseerden we een informatie avond voor ouders van de achtste groepers. Alle informatie en de keuzegids vindt u hier.


LESJESAVOND
Op maandag 3 februari is er de jaarlijkse lesjesavond. Vanaf 17.00 uur kunt u samen met uw kind in de klas van uw kind op bezoek komen. Uw kind geeft op deze avond lesjes aan u. U krijgt zo op speelse wijze een indruk van de dagelijkse activiteiten in de klas. De avond duurt tot 18.00 uur.

TOETSEN LEERLINGVOLGSYSTEEM
In januari nemen we bij alle kinderen uit groep 2 t/m 8 verschillende toetsen af met betrekking tot taal, lezen en rekenen. Met de uitslag van de toetsen volgen we de voortgang in de ontwikkeling van uw kind. De toetsgegevens worden in het oudergesprek van maart met u besproken.


AVONDVIERDAAGSE
Ook in 2014 wordt er weer een avondvierdaagse georganiseerd op IJburg. Hiervoor is nog een contactpersoon/organisator nodig. Aanmelden kan via directie@obssteigereiland.nl.

PLAATSINGEN KLEUTERS 2014-2015
De plaatsingsbrieven voor broertjes en zusjes die in het schooljaar 2014-2015 vier jaar worden zijn inmiddels per e-mail verstuurd. Als u al een kind bij ons op school heeft en u hebt nog geen brief per e-mail ontvangen, dan verzoeken we u een mail te sturen aan directie@obssteigereiland.nl met daarin de naam van uw kind, de geboortedatum en het bericht dat u geen brief hebt ontvangen. Wellicht is er dan iets mis gegaan.
Ook een aantal andere plaatsingsbrieven zijn inmiddels per e-mail verstuurd. Dit betreft in eerste instantie kinderen die in postcode 1086 wonen. Ouders van kinderen die in een andere postcode wonen ontvangen deze maand een aanbod voor het Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland. Daar is nog plaats in het komend schooljaar. Eventuele vragen over plaatsingen kunt u via de mail stellen aan Ella Duijnker (directie@obssteigereiland.nl).


MONTESSORIBOS
Heeft u een kerstboom met kluit? Wij gebruiken deze graag in onze tuin! Zo maken we ons eigen dennenbosje. Als u een kerstboom met kluit heeft en u wilt deze afstaan, dan kunt u een mail sturen aan Cordula Rooijendijk (adjunct@obssteigereiland.nl)
Heeft u tijd en zin om te helpen met planten? Ook dan graag een aanmelding via de mail naar Cordula.

TERUGBLIKKEN OP ACTIVITEITEN
In deze nieuwsbrief leest u voor het laatst de terugblikken. Nu onze nieuwe website online is kunt u bij impressies terugkijken op de activiteiten. Zo kan de Nieuwsbrief compacter worden.


TERUGBLIK: SERIOUS REQUEST
Op woensdag 11 december heeft een aantal kinderen van onze school geld ingezameld voor de actie van Serious Request, die dit jaar in het teken stond van de strijd tegen kindersterfte door diarree. Er hing een groot zelfgemaakt spandoek en er werden schoon drinkwater en zeepjes verkocht. De leerlingen haalden maar liefst 425 euro op, een prachtige bijdrage voor deze actie tegen kindersterfte in Azie en Afrika! Ze hebben het bedrag samen met hun ouders op 21 december naar het glazen huis in Leeuwarden gebracht. Meer informatie over deze actie vindt u hier.


TERUGBLIK: INZAMELING VOEDSELBANK
De inzameling voor de Voedselbank ging dit jaar van start met presentaties in alle groepen door bovenbouwleeringen uit de plusklas. Ze vertelden wat de Voedselbank is en moedigden iedereen aan om iets mee te nemen. De inzameling was weer een groot succes, de opbrengst was geweldig. Iedereen heel erg bedankt voor de bijdrage! Meer informatie over de Voedselbank vindt u hier.


TERUGBLIK: MUZIEK IN DECEMBERMAAND
Op vrijdag 13 december om 15.00 uur zongen alle kinderen, leerkrachten en ouders op het schoolplein het lied ‘Nooit meer een dag als vandaag’, tegelijkertijd met alle andere scholen op IJburg. Het lied werd meerstemmig gezongen en was werkelijk prachtig om te horen. Het kinderkoor van onze school trad de volgende dag op in het IJburgcollege en bracht een deel van het kerstrepertoire ten gehore. Een mooie manier om ons muziekprofiel naar buiten te brengen!

Op woensdag 18 december trad het kinderkoor op voor alle ouders. Het koor werd geleid door Angelique en Anja, de muzikale begeleiding werd verzorgd door Robin, Marjon en Ella.’s Avonds werd buiten een deel van het repertoire herhaald. Menigeen pinkte een traantje weg, een prachtige voorstelling! Enkele liedjes kunt u terugluisteren op de website onder het kopje Impressies > kerstkoor.

TERUGBLIK: KERSTDINER
Op woensdag 18 december was het kerstdiner. De kinderen genoten van de heerlijke hapjes die ze voor elkaar hadden meegenomen en iedereen zag er prachtig uit. Ook de ouderborrel was erg gezellig. Alle ouders bedankt voor het klaarmaken van het lekkere eten en alle hulp!

AANBOD CURSUS GEZOND OPGROEIEN PLUS (KINDEREN EN OUDERS)
Vanuit Fysiotherapie Zeeburg, Cordaan en Partou ontvingen we onderstaande mailing:

Om een gezond gewicht te krijgen en houden is een gezonde leefstijl nodig en dat is niet altijd eenvoudig. Voor een gezonde leefstijl is het nodig dat kinderen dagelijks 60 minuten bewegen en gezonde voeding krijgen. Een eerste stap naar een gezondere leefstijl kunt u zetten door aan “Gezonde pret” mee te doen. De cursus “Gezond opgroeien plus” is onderdeel van “Gezonde pret” en helpt u in 5 bijeenkomsten, samen met de diëtist en de opvoedadviseur, om een gezond leefpatroon met uw gezin te ontwikkelen. Onderwerpen die in de cursus behandeld worden zijn:
• Wat heeft uw kind nodig (Energiebalans, Schijf van Vijf)
• De opvoedadviseur geeft u tips hoe kunt u bereiken dat uw kind eet wat nodig is.
• In de cursus hebben we het ook over bewegen en hoeveel tijd besteed wordt aan tv
kijken en computeren. Afspraken hierover maken met uw kind zal niet altijd makkelijk
zijn maar met de opvoedtips die u krijgt, gaat dat lukken.


Data van de eerstvolgende cursus:
Dinsdag 14 januari, 21 januari, 28 januari, 4 februari, 11 februari 2014
Tijd:16:00 tot 18:00 uur.

Het programma ‘opgroeien plus’ is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De cursus wordt gegeven voor Mary-Jane Tan (diëtiste van Cordaan) en Hester Siegers (opvoedadviseur bij Partou).
Aanmelding of vragen? Fysiotherapie Zeeburg, Sumatrastraat 201A, Tel:020-6652132
Mail: vettepret@xs4all.nl


** de volgende nieuwsbrief verschijnt in februari**