Plusklassen

Wat voor uitdaging biedt de school aan meer- of hoogbegaafde leerlingen?
Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn komen in aanmerking voor plaatsing in een van onze plusklassen. Kinderen komen volgens rooster naar deze extra klas. In de plusklas krijgen kinderen uitdagende opdrachten, waarbij de ontwikkeling van een onderzoekende houding centraal staat, en het verder ontwikkelen van praktisch, creatief en analytisch denken. De onderbouwplusklassen worden geleid door Marije Vermeulen, de middenbouw- en bovenbouwplusklassen door Mans van der Heide. Voor de selectie van de plusklas maken we o.a. gebruik van een vragenlijst, de resultaten uit ons leerlingvolgsysteem en signaleringen door leerkrachten en ouders.
Daarnaast passen we, op basis van de specifieke vaardigheden van een begaafd kind, het curriculum aan. We compacten de reguliere stof, en bieden extra verrijkingsmateriaal aan in de klas.
Een aantal personeelsleden is specifiek geschoold op dit gebied, en vormt samen een werkgroep. De werkgroep komt regelmatig bijeen en bespreekt dan de voortgang van de begaafde leerlingen en hoe deze leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Plusklassen