Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om extra activiteiten te bekostigen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Zonder deze gelden kunnen op school activiteiten zoals het Sinterklaas- en kerstfeest, uitstapjes, projecten, musical groep 8 en de wetenschapsweek niet doorgaan. Een deel van de ouderbijdrage wordt ook besteed aan de schoolbibliotheek, de aanschaf van muziekinstrumenten en diverse culturele activiteiten. De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met de medezeggenschapsraad elk jaar opnieuw bepaald.

Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage:

- € 70 voor het eerste kind

- € 50 voor het tweede kind,

- € 25 voor het derde kind

- € 0 voor het vierde en vijfde kind

Wijziging innen ouderbijdrage
Met ingang van het schooljaar 2017/2018 wordt het proces rond het innen van de ouderbijdrage gewijzigd. Wij zijn een samenwerking aangegaan met ClubCollect, een organisatie met ruime ervaring op het gebied van de ouderbijdragen. Zij bieden ondersteuning door de administratieve verwerking over te nemen, zoals het versturen van betaalverzoeken en -herinneringen namens ons. Club Collect is geen automatische incassobureau, maar een ondersteunende partij.

Wat gaat er veranderen?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van ons over. Via e-mail zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens ons. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zonodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

De ouderraad geeft jaarlijks een verantwoording aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage.

Met eventuele vragen kunt u contact met de ouderraad opnemen via het e-mailadres: ouderraad@obssteigereiland.nl

Ouderbijdrage