Ouderhulp

Hoe kan ik helpen op de school van mijn kind?
Een moderne basisschool als de onze kan niet zonder hulp van ouders op school. Ook voor de kinderen is het fijn als hun ouders op één of andere manier bij de school betrokken zijn; vaak maakt dat voor hen de school nog vertrouwder. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol; ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden:
• hulp bij het lezen;
• begeleiden van een groepje kinderen tijdens een uitstapje;
• hulp bij sportactiviteiten;
• hulp bij het knutselen;
• hulp bij het organiseren van allerlei festiviteiten;
• iets vertellen over uw beroep of musiceren in de klas van uw kind
Wilt u helpen, geef u dan op bij de leerkracht van uw kind!

Ouderhulp