Oudergesprekken

Wanneer vinden de oudergesprekken plaats?
Wij vinden het belangrijk ouders goed te informeren over de vorderingen van het kind. Daarom zijn er minimaal drie oudergesprekken per jaar: in de herfst, in het voorjaar en aan het einde van het schooljaar. Als u de leerkracht vaker wilt spreken, kunt u na schooltijd een afspraak maken.

Wat is het verslagboekje?
Alle leerlingen krijgen in het voorjaar jaar een verslagboekje. In dit verslagboekje vermelden we de vorderingen van uw kind. Dit boekje geven we enkele dagen voor het oudergesprek mee naar huis, zodat u de tijd heeft om het te bekijken en met vragen en opmerkingen naar het gesprek te komen. De verslagboekjes bewaren we op school.

Oudergesprekken