Muziekprofiel

Zoals alle scholen op IJburg een profiel hebben, kozen wij voor het profiel muziek. Minimaal twee keer per week zingen de leerlingen, bespelen een instrument of bewegen op muziek. Daarbij proberen we muziek ook te verweven bij de cognitieve vakken als taal en rekenen, zeker in de onderbouw.
Voor muziek, dans en drama gebruiken we de methode '.... moet je doen’, maar we gebruiken ook allerlei andere lesideeën die we hebben verzameld. Voor muziek werken we met de muziekleerlijn Zing Zo!' van de Muziekschool Amsterdam. Zing Zo! combineert zingen met luisteren, componeren en improviseren. Eigen creativiteit van de kinderen staat hierbij centraal. De leerlijn bestaat uit 30 uitgewerkte lessen per schooljaar. Robin Leek, onze vakspecialist muziek, biedt één keer in de twee weken een les aan in de groepen, waarna de leerkracht in de week daarna elke dag de liedjes en oefeningen herhaalt door middel van opdrachtkaarten. Zo beklijven de liedjes goed en is de doorgaande lijn gewaarborgd.
Gedurende de schoolcarrière wordt onder andere gewerkt naar muzikale zelfstandigheid, het muzieknotatiesysteem, zuiver leren zingen en misschien wel het meest belangrijke: het plezier dat leerlingen ervaren bij het maken van muziek!

Muziekprofiel