Methodes

Welke methoden worden op school gebruikt?

Op Montessorischool Steigereiland gebruiken we de volgende moderne methoden en materialen:

Lezen: Fonemisch bewustzijn en Kinderklanken, Leesweg
Rekenen: Gecijferd bewustzijn, Alles telt en voor de zwakkere rekenaars of de rekenaars die juist extra stof aankunnen: Nieuwsrekenen, Rekentuin en Maatwerk.
Schrijven: Handschrift
Spelling: Staal
Taal: Staal
Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip en Goed Gelezen
Wereldverkenning/Mens & Maatschappij: eigen leerlijn
Techniek: Techniektorens en eigen leerlijn
Sociaal Emotionele ontwikkeling: Leefstijl, Kanjertraining
Kleutergym: Bewegen in het speellokaal
Muziek, dans en drama: 'ZingZo' van de Muziekschool Amsterdam, en '.... moet je doen’

Methodes