Hoofdluis

Wat doe ik als mijn kind hoofdluis heeft?
Na elke schoolvakantie worden de leerlingen op school door luizenouders op luizen gecontroleerd. Als uw kind levende luizen heeft, dan zullen we u bellen met het verzoek uw kind op te halen en te behandelen met een middel tegen hoofdluis. Als uw kind is behandeld mag het weer op school komen (de behandeling is in een half uur klaar). Dit om de besmetting van andere kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Als uw kind alleen neten heeft dan hoeft uw kind niet direct naar huis. Wij zullen hem of haar dan een brief mee naar huis geven waarin staat dat er neten zijn gevonden, en het verzoek uw kind met een middel tegen hoofdluis te behandelen. Als u zelf heeft geconstateerd dat uw kind luizen heeft, wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven? Dan kunnen we andere ouders vragen thuis weer even extra te controleren op hoofdluis. Bent u beschikbaar als luizenouder? Laat het de leerkracht(en) van uw kind(eren) weten!

Wat kan ik doen om hoofdluis te voorkomen?
Het voorkomen van hoofdluis is bijzonder lastig. U kunt een luizencape aanschaffen voor uw kind om de jas op de kapstok te beschermen. Deze is verkrijgbaar bij de administratie van de school. Of een cape effectief werkt tegen luizen is helaas niet zeker. Het is in elk geval verstandig om uw kind heel regelmatig te controleren op hoofdluis, zodat de besmetting beperkt blijft.

Hoofdluis