Buitenspelen

Waar spelen de kinderen buiten?
We spelen op het schoolplein voor de school. De kleuters spelen binnen het hek.

Wanneer spelen de kinderen buiten?
De onderbouwgroepen spelen een of twee keer per dag buiten. Op de dagen dat een onderbouwgroep kleutergym heeft, gaan de kinderen een keer naar buiten. Op de andere dagen spelen ze twee keer buiten. De middenbouwgroepen spelen elke ochtend buiten. De bovenbouwgroepen spelen 's middags buiten op de dagen dat ze geen gym hebben, en natuurlijk altijd tijdens het overblijven. Tijdens het overblijven zijn medewerkers van Woest Zuid aanwezig. Zij ondernemen leuke activiteiten met de buitenspelende kinderen, zoals voetbal en andere spellen. De activiteiten worden bekostigd uit de TSO bijdrage.

Buitenspelen