Bewegingsonderwijs

Wat moet mijn kind meenemen voor gym?
Om goed deel te kunnen nemen aan de lessen hebben de kinderen een korte broek en T-shirt of een gympakje nodig. Ook hier raden wij het gebruik van gymschoenen (geen zwarte zolen) aan.
Tijdens de gymles mogen de kinderen geen horloges, sieraden of hoofddoekjes dragen, omdat deze gevaarlijk kunnen zijn voor de kinderen zelf én voor anderen. Bovendien kunnen ze stuk gaan of zoek raken. Wij adviseren u dan ook om de kinderen op de gymdagen geen horloge of sieraden te laten dragen. Bij vermissing kunt u ons niet aansprakelijk stellen.

Wat moet ik doen als mijn kind niet mag gymmen?
Wij verwachten dat u een briefje meegeeft als uw kind, om welke reden dan ook, niet mee kan doen aan de gymles.

Wat voor bewegingsonderwijs krijgt groep 1/2?
De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen enkele malen per week gebruik maken van het speellokaal. De leidsters geven zelf bewegingsles en laten de kinderen kennismaken met veel verschillende bewegingsvormen. De kinderen verkleden zich in de klas.

Wat voor bewegingsonderwijs krijgen kinderen vanaf groep 3?
De kinderen vanaf groep 3 krijgen tweemaal per week les van de vakleerkracht bewegingsonderwijs Elroy van Alfen. Alle midden- en bovenbouwgroepen krijgen les in de gymzaal die zich in ons schoolgebouw bevindt. De gymlessen vinden volgens rooster dagelijks plaats. De leerkracht van uw kind informeert de kinderen over de gymdagen.

Douchen de kinderen na de gymles?
Ja alle kinderen gaan onder de douche na de gymles.

Bewegingsonderwijs