Verlof aanvragen

Hoe vraag ik extra verlof aan?
U kunt hier het formulier downloaden. U kunt ook bij de administratie van de school een verlofformulier ophalen of hier downloaden en printen. Het ingevulde formulier levert u vervolgens in bij de directeur of de administratie. U krijgt snel bericht retour over de beslissing.

Hoe lang van tevoren moet ik het verlofverzoek indienen?
In principe uiterlijk 6 weken voor het ingaan van het verlof.

Bij welke situaties wordt het verlof verleend?
U kunt deze bij de administratie de folder Extra Verlof krijgen. Hierin wordt uitgebreid beschreven bij welke situaties de directeur of de leerplichtambtenaar verlof mag verlenen.

Formulier bijzonder verlof voor gewichtige omstandigheden
Hier kunt u het formulier voor bijzonder verlof voor gewichte omstandigheden downloaden. De regels vindt u op de "achterzijde" van het formulier.

Formulier aanvraag extra verlof vakantie
Hier kunt u het formulier downloaden voor het aanvragen van vakantie verlof. De regels vindt u op de
"achterzijde" van het formulier.

Verlof aanvragen